Chính sách hoàn tiền

 1. Bên cạnh các đạo luật và quy định hiện hành về bảo vệ người tiêu dùng, chính sách hoàn tiền này sẽ bổ sung các quyền cho khách hàng với tư cách là người tiêu dùng.
 2. Tất cả tiền do khách hàng nạp được giữ trong tài khoản người chơi của khách hàng. Tiền của khách hàng được giữ trong tài khoản ngân hàng riêng, tách biệt với tài khoản doanh nghiệp.
 3. Sau khi gửi khiếu nại liên quan đến vấn đề nạp tiền, khách hàng có thể tiếp tục yêu cầu hoàn tiền.
 4. Để yêu cầu hoàn tiền, khách hàng cần liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng và mô tả sơ lược vấn đề cũng như số tiền được yêu cầu hoàn lại.
 5. Yêu cầu hoàn tiền chỉ có thể được xem xét nếu số tiền được nạp vẫn nằm trong tài khoản người dùng và được yêu cầu trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi nạp.
 6. Chúng tôi có quyền giữ số tiền hoàn lại cho đến khi danh tính của chủ tài khoản người dùng được xác minh một cách thỏa đáng.
 7. Sau khi khoản tiền hoàn lại được LV BET chấp nhận, thời gian xử lý sẽ tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng: 1-3 ngày làm việc đối với thẻ ghi nợ, ngay tức thì hoặc 1 ngày đổi với ví điện tử, 3-5 ngày làm việc đối với chuyển khoản ngân hàng.
 8. Tất cả quy trình hoàn tiền sẽ được thực hiện theo phương thức tương tự như quy trình nạp tiền. Trong trường hợp phương thức thanh toán được dùng để nạp tiền không hỗ trợ hoàn lại, việc hoàn tiền sẽ được xử lý qua chuyển khoản ngân hàng.
 9. Trong trường hợp yêu cầu không được phê duyệt, khách hàng sẽ được thông báo về lý do yêu cầu bị từ chối.
 10. Nếu vẫn không hài lòng, khách hàng có thể gửi e-mail đến nhóm Hỗ trợ Khách hàng và một người quản lý sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để giải quyết vấn đề.
 11. Nếu vấn đề vẫn không thể giải quyết, khách hàng nên tham khảo chính sách về quy trình khiếu nại của chúng tôi.