Điều khoản và Điều kiện

THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA FAIRLOAD

Phiên bản - 8.1 Cập nhật gần nhất – 12/05/2023

 1. LỜI NÓI ĐẦU
  1. Các Điều khoản và Điều kiện này (“T&C” hay “Thỏa thuận”) cấu thành và chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa các bên, Fairload Ltd. sau đây gọi là “LV BET”; và Bạn, là người dùng, sau đây gọi là “Khách hàng”, “Bạn” hay “Người chơi”.
 2. ĐỊNH NGHĨA
  1. Các từ và thuật ngữ sau đây cần được diễn giải như bên dưới trừ phi bối cảnh ngụ ý cách hiểu khác một cách rõ ràng.
  2. “Mẫu đơn đăng ký” phải có nghĩa là mẫu đơn để Người chơi điền vào để mở Tài khoản người dùng.
  3. “Trò chơi” đề cập đến bất kỳ hoạt động chơi trò chơi nào được LV BET cung cấp trên Trang mạng Internet của công ty vì lợi ích của Người dùng và theo phê duyệt của Cơ quan quản lý.
  4. “Trang mạng Internet”, “Trang web” hoặc “Trang mạng” phải có nghĩa là Trang mạng Internet LVbet.com và tất cả các trang mạng khác kết nối với trang này và có thể truy cập thông qua các liên kết
  5. Tên đăng nhập và mật khẩu phải có nghĩa là thông tin đăng nhập và mật khẩu mà người chơi đã chọn khi đăng ký trên trang mạng LVbet.com và tất cả các trang mạng có kết nối khác.
  6. Cơ quan quản lý” là Cơ quan Quản lý Trò chơi Malta (MGA) có địa chỉ tại Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, WWW.MGA.ORG.MT, là cơ quan quản lý chính đối với các hoạt động trò chơi từ xa.
  7. “Dịch vụ” bao gồm mọi dịch vụ, trò chơi và hoạt động liên quan của LV BET và được liệt kê trên www.lvbet.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sòng bạc và nhà cái thể thao trực tuyến.
  8. “Phần mềm” nghĩa là phần mềm được chúng tôi cấp giấy phép, bao gồm tất cả các chương trình và cơ sở dữ liệu và bất cứ nội dung phái sinh nào khác được bạn truy cập hay sử dụng theo cách khác thông qua Trang mạng Internet và cho phép bạn tham gia vào hoạt động sòng bạc và nhà cái thể thao trực tuyến. “Sòng bạc Trực tiếp” hoặc "Sòng bạc Trực tuyến" là phiên bản trực tuyến của sòng bạc truyền thống, cho phép người dùng chơi và đặt cược vào các trò chơi sòng bạc thông qua Internet theo thời gian thực.
  9. “Chúng tôi” hoặc “Fairload Limited” nghĩa là LV BET.
  10. “Tài khoản người dùng”, “Tài khoản người chơi”, “Tài khoản trò chơi” hay “Tài khoản” nghĩa là Tài khoản cá nhân được một cá nhân mở ra và được LV BET duy trì nhằm cho phép người này chơi các trò chơi trên sòng bạc trực tuyến và nhà cái thể thao.
  11. “Bạn”, “Khách hàng”, “Người chơi”, “Người dùng” hay “Chủ tài khoản” nghĩa là người sử dụng Dịch vụ và phần mềm có thể truy cập thông qua Trang mạng Internet và có mối quan hệ hợp đồng với LV BET.
  12. “Người chơi ăn tiền” là những cá nhân trên 18 tuổi, hoặc có độ tuổi tham gia chơi tối thiểu theo quy định của luật pháp quốc gia tương ứng, tham gia chơi trò chơi ăn tiền (đặt cược tiền thật “Chơi ăn tiền”). Người chơi có thể tham gia chơi các trò chơi ở dạng “Người chơi thử nghiệm” mà không đặt cược tiền hoặc ở dạng “Người chơi ăn tiền” có đặt cược tiền.
  13. “Trò chơi vui” hoặc “Chơi cho vui” có nghĩa là những Trò chơi theo định nghĩa trong Thỏa thuận này nhưng được cung cấp để chơi có giới hạn trong chế độ Trò chơi đặc biệt không bao gồm việc Người chơi thanh toán cho Nhà điều hành. Mục đích duy nhất của chế độ này (chơi cho vui) là để cho phép Người chơi (“Người chơi thử”) có thể chơi thử các Trò chơi được cung cấp trước khi đặt cược tiền thật.
 3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  1. “LV BET” trong bản Điều khoản và Điều kiện này là Fairload Limited, một công ty hợp nhất tại Malta, có địa chỉ đăng ký như sau: Fairload Limited, 115B, Old Mint Street, Valletta, VLT1515, Malta.
  2. Thuật ngữ “Khách hàng” chỉ bất cứ cá nhân hay thực thể nào đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý với mọi điều khoản và điều kiện của LV BET bằng cách mở Tài khoản và đặt cược vào các trò chơi trên trang web của LV BET.
  3. Thông qua việc đăng ký LV BET, KHÁCH HÀNG thừa nhận rằng cá cược thể thao không được cung cấp đối với khách hàng cư trú tại Đức.
  4. Mọi khách hàng truy cập vào Trang web của LV BET đều đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng các dịch vụ của công ty ("Thỏa thuận") như sau.
  5. Thỏa thuận này mô tả các điều khoản, điều kiện và rủi ro hiện hành đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của LV BET được cung cấp tại tên miền www.lvbet.com (“TRANG MẠNG”). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.
  6. Bạn phải đọc, đồng ý và chấp thuận mà không được chỉnh sửa mọi điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định rõ bên dưới và những điều khoản và điều kiện được đưa vào để tham chiếu, trước khi bạn trở thành Khách hàng đăng ký, đã kích hoạt của LV BET. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng TRANG MẠNG, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
  7. Thỏa thuận này có hiệu lực khi được chấp thuận trong quá trình đăng ký đối với Khách hàng đăng ký mới bằng cách đánh dấu chọn vào ô chọn “Tôi đã đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện” và “Tôi đủ 18 tuổi” trong mẫu đơn đăng ký và nhấn nút “Tạo tài khoản mới” trong quá trình đăng ký trên trang web www.lvbet.com. Bạn cam kết tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của trang web. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, và không sử dụng hoặc truy cập TRANG MẠNG của chúng tôi sau khi đăng ký, bạn phải thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ngay lập tức
  8. Thỏa thuận này phải được chi phối và diễn giải theo luật pháp Malta, ngoại trừ cơ quan luật pháp bị xung đột luật. Bất kỳ hành động hay thực thi pháp lý nào phát sinh theo Thỏa thuận này đều sẽ được đưa ra tòa đặt tại Malta, và các bên có liên quan không thể không đồng ý với phán quyết riêng và địa điểm kể trên.
  9. LV BET không chịu trách nhiệm pháp lý bằng bất kỳ cách nào đối với bất kỳ người nào trong trường hợp bất khả kháng, hoặc khi có hành động của bất kỳ chính phủ hay cơ quan pháp lý nào. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị xem là không hợp lệ hoặc không có tính thực thi, thì những điều khoản còn lại đều vẫn còn hiệu lực và được thực thi.
  10. Việc một bên không thực thi bất kỳ quyền hay điều khoản nào trong Thỏa thuận này đều sẽ không được xem là được từ bỏ đối với quyền hoặc điều khoản đó.
  11. LV BET có quyền chỉ định Thỏa thuận này hoặc bất cứ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không cần bạn đồng ý.
  12. LV BET có quyền tùy thời sửa đổi các điều khoản trong Thỏa thuận này bằng cách đăng báo các điều khoản sửa đổi trên TRANG MẠNG. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra liệu Thỏa thuận có được sửa đổi hay không. Bất kỳ sửa đổi nào đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày được phát hành trên TRANG MẠNG. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang mạng Internet, Dịch vụ hoặc Phần mềm mà LV BET cung cấp, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các ĐK&ĐK của Thỏa thuận này cũng như các bản sửa đổi mới nhất của Thỏa thuận. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi trong các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không được sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ của chúng tôi, và phải thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ngay lập tức
  13. LV BET được Fairload Ltd. vận hành , công ty đăng ký theo luật pháp nhà nước Malta, thành viên của Liên minh Châu u.
  14. Fairload Ltd. hoạt động theo giấy phép kinh doanh trò chơi số MGA/B2C/282/2015 được cấp bởi Cơ quan Trò chơi Malta (MGA), cơ quan quản lý duy nhất của Malta.
  15. Đối với khách hàng chơi cá cược trực tuyến tại Ireland, Giấy phép Nhà cái Cá cược Từ xa số 1016541 được chính phủ Ireland cấp cho Fairload Limited chỉ áp dụng với cược thể thao.
  16. Trong trường hợp sửa đổi các ĐK&ĐK này, khi đăng nhập vào Tài khoản trên LV BET, một hộp phóng ra sẽ thông báo cho Người chơi biết rằng các ĐK&ĐK đã được cập nhật. Người chơi sẽ được yêu cầu đồng ý với các ĐK&ĐK cập nhật này.
 4. THỎA THUẬN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
  1. Đây là Thỏa thuận được lập giữa LV BET và bạn. Thỏa thuận này áp dụng cho TRANG MẠNG của LV BET bao gồm cả nội dung điện tử và hoặc phần mềm hiện có trên TRANG MẠNG cung cấp cho bạn các trò chơi và dịch vụ mà LV BET cung ứng.
  2. LV BET bảo lưu quyền áp đặt các điều kiện nhất định (vượt quá những điều kiện nêu trong Khoản 3,4,5,6,7) về việc chấp nhận Người chơi vào chơi các trò chơi (ví dụ số lần chơi hoàn thành tối thiểu, xác minh thanh toán đã giao dịch) và quyền mở rộng hoặc thay đổi các dịch vụ trên trang web vào bất cứ lúc nào.
 5. KHẢ NĂNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
  1. Các Dịch vụ được cung cấp cho và chỉ có thể được sử dụng bởi những cá nhân có thể lập hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật pháp hiện hành của quốc gia họ cư ngụ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc cá cược là hợp pháp.
  2. Các Dịch Vụ không dành cho những người dưới 18 tuổi hoặc dưới tuổi hợp pháp theo cách nào khác (“Trẻ vị thành niên”). Nếu bạn là Trẻ vị thành niên, bạn không được sử dụng dịch vụ này. Nếu bạn không có đủ điều kiện để làm Khách hàng, vui lòng không sử dụng TRANG MẠNG của chúng tôi. Việc tham gia chơi trò chơi ăn tiền (gọi là “Người chơi ăn tiền”) chỉ dành riêng cho những cá nhân trên 18 tuổi, hoặc trên độ tuổi tham gia tối thiểu mà luật pháp quy định tại quốc gia tương ứng.
  3. LV BET có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng tuổi tác và có quyền từ chối nhận Khách Hàng vào chơi trò chơi nếu có lý do để tin rằng khách hàng đó không đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi tối thiểu.
  4. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mục đích các dịch vụ của chúng tôi của bất kỳ các bên hoặc trẻ vị thành niên không được phép nào.
  5. Các Dịch Vụ của LV BET không được cung cấp ở nơi chúng bị xem là bất hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn Hoa Kỳ) và LV BET bảo lưu quyền từ chối và/hoặc hủy Dịch vụ theo quyết định của riêng công ty.
 6. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  1. Để tham gia chơi các trò chơi với tư cách là Người chơi, Người dùng phải điền vào mẫu đơn đăng ký trên trang web www.lvbet.com hoặc trang web liên kết khác bằng mẫu đơn do LV BET cung cấp, trong mẫu đơn đó cần bao gồm tối thiểu những chi tiết sau:
   1. Danh tính khách hàng. Bạn bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, hiện thời, chính xác và đúng sự thật liên quan đến danh tính trong suốt quy trình đăng ký. Mọi thông tin sai lệch hoặc giả mạo và có thể truy cập thông qua trang web www.lvbet.com và do đó có thể mở “Tài khoản Người chơi”. Người dùng phải điền vào mẫu đơn đăng ký một người hoặc thực thể, việc cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến mối quan hệ với người, thực thể hoặc tổ chức khác, sử dụng tiêu đề tên thiếu chính xác hoặc các hành vi, thiếu sót khác để che đậy danh tính của một người với LV BET vì bất kỳ mục đích nào đều sẽ bị truy tố trong phạm vi đầy đủ nhất của luật pháp. Khách hàng tiếp cận các dịch vụ của LV BET có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng xác minh hợp lệ hiện có danh tính và thông tin có liên quan.
   2. Ngày sinh. Bạn cam đoan với LV BET rằng bạn đã đủ 18 tuổi. Không người nào dưới 18 tuổi, hoặc độ tuổi tối thiểu để tham gia theo quy định của pháp luật tại quốc gia tương ứng, được phép đăng ký làm người chơi. Mọi khoản tiền nạp hoặc tiền thắng cược của người đó sẽ bị tịch thu và gửi cho Cơ quan Quản lý.Trong trường hợp trẻ vị thành niên cố gắng vượt qua quy trình kiểm tra của LV BET để sử dụng các dịch vụ chơi cờ bạc, thì LV BET sẽ giữ lại mọi khoản tiền thắng, và số tiền đã nạp sẽ được trả lại. Chúng tôi có quyền xác minh ngày sinh mà bạn cung cấp ở giai đoạn đăng ký trước khi bạn được phép:
    • Nạp tiền vào tài khoản;
    • Truy cập các trò chơi miễn phí/trò chơi vui;
    • Và chơi cờ bạc bằng tiền của bạn hoặc phần thưởng từ LV BET.
   3. Nơi ở của bạn. Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu xác minh nơi cư trú của mình bằng cách cung cấp bằng chứng nhận dạng như bản quét chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe và/hoặc hóa đơn tiện ích hoặc bảng sao kê ngân hàng được cấp trong vòng 6 tháng qua.
   4. Địa chỉ email và số điện thoại liên lạc của khách hàng (điện thoại bàn / di động)
   5. Mật khẩu. Người dùng được khuyên chọn mật khẩu mạnh và khó đoán để bảo mật và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu này sẽ được giữ bí mật.
  2. Trong suốt quy trình đăng ký, Khách hàng phải cung cấp cho LV BET danh tính hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ, địa chỉ e-mail hợp lệ và số điện thoại di động cá nhân.
  3. Người dùng phải đảm bảo thông tin đăng ký được cập nhật và phải thực hiện những thay đổi cần thiết đối với tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email trên trang web của LV BET mà không được chậm trễ mà không có lý do chính đáng. Người chơi có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân của người chơi.
  4. Trong trường hợp LV BET có lý do tin rằng thông tin được cung cấp là không chính xác, Chúng tôi có quyền tạm treo hoặc chấm dứt Tài khoản của Người dùng và giữ lại bất kỳ khoản tiền thắng cược nào.
  5. Khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền, cần cung cấp cho LV BET thông tin Tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc bất kỳ phương pháp thanh toán nào khả dụng và được chấp nhận cho hoạt động rút tiền đó.
  6. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn của Tài khoản trên LV BET của mình. LV BET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do bất kỳ hành vi hay sai sót nào của bạn dẫn đến việc sử dụng không phù hợp hoặc bất thường Tài khoản của bạn
  7. Bạn phải đăng ký cho cá nhân mình và không thay mặt cho người nào khác.
  8. Trong mọi trường hợp, người dùng không được phép đăng ký Tài khoản (mới) khác nếu đã có Tài khoản được đăng ký trên trang web của LV BET, mỗi người chỉ được phép sở hữu một Tài khoản. Sở hữu nhiều hơn một tài khoản bị xem là “sử dụng đa tài khoản” và hành vi này bị nghiêm cấm cũng như trực tiếp được xem là lừa đảo, bất kể tài khoản khác có được đăng ký bằng thông tin riêng của người dùng, thông tin của người dùng LV BET khác, thông tin của các bên thứ ba (không phải là người dùng LV BET) hoặc thông tin giả. LV BET có quyền đóng tất cả tài khoản cá cược người dùng đã mở vào bất cứ lúc nào.  Nếu LV BET có cơ sở hợp lý để tin rằng đã có hành vi gian lận, LV BET có quyền hủy mọi giao dịch liên quan, mọi phần thưởng và ưu đãi mà không gây ảnh hưởng đến hành động hoặc biện pháp khắc phục khác mà chúng tôi có thể thực hiện.
  9. LV BET sẽ xử lý cẩn trọng thông tin mà bạn phó thác cho công ty, theo như những gì mà công ty tiết lộ trong suốt quy trình đăng ký và trong Chính sách quyền riêng tư của công ty.
  10. Nghiêm cấm Khách hàng bán, chuyển và/hoặc mua Tài khoản cho/từ Khách hàng khác.
  11. Bạn không được phép chuyển tiền từ Tài khoản của mình sang người chơi khác hoặc nhận tiền từ người chơi khác vào Tài khoản của bạn. Tiền chỉ có thể được chuyển đến cùng một Tài khoản từ nơi tiền xuất hiện ở giai đoạn nạp tiền.
  12. Bạn tuyên bố không nạp tiền bằng thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hay bất kỳ tài khoản và giải pháp thanh toán nào khác mà mình không được phép;
  13. Hành vi nạp tiền vào Tài khoản vì bất kỳ lý do nào ngoài mục đích tham gia các trò chơi, các mục đích bất hợp pháp đặc thù (ví dụ, rửa tiền) là không được phép; Việc nạp tiền có nguồn gốc tội ác và/hoặc hoạt động không được phép cũng bị cấm;
  14. Bạn tuyên bố bạn hiện không phải và chưa bao giờ bị chẩn đoán là người chơi cờ bạc bị cưỡng ép.
  15. Bạn có thể bị từ chối hoặc đóng lại quy trình đăng ký theo quyết định của riêng người điều hành, nhưng các nghĩa vụ hợp đồng đã cam kết vẫn sẽ có hiệu lực.
  16. Việc đăng ký và cài đặt Tài khoản trò chơi là miễn phí.
  17. Không có quyền hạn đăng ký và tham gia chung nào trong các trò chơi.
 7. BẢO MẬT MẬT KHẨU
  1. Bạn được khuyên chọn mật khẩu mạnh và khó đoán để bảo mật và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu này sẽ được giữ bí mật.
  2. Người chơi có trách nhiệm đảm bảo giữ kín và thông tin bảo mật và trò chơi trực tuyến trên trang web được chơi dưới Tên người dùng và thông tin bảo mật của Người chơi sẽ được xem là hợp lệ, bất kể người tham gia chơi là ai. Trong trường hợp có quan ngại rằng những thông tin kể trên đã mất tính bảo mật, thì Người chơi cần thông báo ngay lập tức cho LV BET ngay sau khi thông tin mới có thể được chuyển đến và bất kỳ giao dịch nào sau này dưới thông tin trước đó sẽ được xem là vô hiệu.
  3. LV BET không chịu trách nhiệm theo bất cứ hình thức nào đối với việc truy cập mang tính hậu quả vào Tài khoản người dùng của một người là bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất mang tính hậu quả nào mà Người chơi phải chịu do việc một bên thứ ba sử dụng trái phép mật khẩu của Người chơi, của việc truy cập trái phép, và/hoặc đối với bất kỳ giao dịch nào trong trường hợp tên và mật khẩu của Người dùng đã được đăng ký chính xác.
 8. SỬ DỤNG GIỚI HẠN
  1. LV BET cấp cho bạn quyền sử dụng cá nhân có hạn chế, không chuyển giao được và không độc nhất trong việc truy cập TRANG MẠNG (“Giấy phép”). Việc sử dụng TRANG MẠNG được thực hiện với điều kiện Khách hàng liên tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
  2. Bạn đồng ý không bán lại các tài liệu tiếp thị được LV BET cung cấp hoặc cho phép người khác được truy cập an toàn vào TRANG MẠNG, và không sao chép bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên TRANG MẠNG để bán lại hoặc cho bất kỳ mục đích nào cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của LV BET.
  3. Bạn phải chịu trách nhiệm và bị ràng buộc bởi hành vi sử dụng trái phép TRANG MẠNG, bất kỳ vi phạm mục này.
  4. Bạn đồng ý sử dụng thông tin nhận được từ các hệ thống thông tin của LV BET cho mục đích duy nhất là xử lý các giao dịch nội bộ và trong phạm vi TRANG MẠNG.
  5. Bạn còn đồng ý không sử dụng bất kỳ tính năng giao tiếp điện tử nào của một Dịch vụ trên TRANG MẠNG cho bất kỳ mục đích nào không hợp pháp, xảo trá, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, có tính chất quấy rối, phỉ báng, làm tổn hại danh dự, làm xấu hổ, tục tĩu, đe dọa hay thù ghét.
  6. Giấy phép được cấp theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt nếu LV BET tin rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp, gồm cả địa chỉ email, không còn tức thời hay chính xác, hoặc nếu bạn không tuân thủ theo cách nào khác bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Thỏa thuận này và mọi quy định và hướng dẫn dành cho từng dịch vụ, hoặc LV BET có cơ sở tin rằng bạn đã lạm dụng theo bất kỳ cách thức nào các trò chơi và dịch vụ của LV BET. Khi được thông báo về hành vi vi phạm kể trên, bạn đồng ý ngừng truy cập vào các Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng LV BET, theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo, có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với bất kỳ hay tất cả Dịch vụ, đóng các giao dịch đang mở của Khách hàng, gỡ bỏ và loại bỏ bất kỳ thông tin hay nội dung nào có trên Dịch vụ của công ty.
 9. HÀNH VI SAI TRÁI
  1. Khách hàng bị cấm có hành vi sai trái trên trang web. Hành vi của khách hàng bị xem là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, bất cứ lúc nào, nhưng không dành riêng, nếu Khách hàng:
   1. cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ;
   2. cố gắng thao túng kết quả trò chơi thông qua việc thông đồng thực hiện các hoạt động, thay đổi chương trình hoặc bằng bất kỳ cách thức không phù hợp.
   3. cố tình gây lỗi chức năng hoặc làm hỏng trang web nhằm gây tác động xấu đến quy trình bình thường của trò chơi;
   4. cài đặt nhiều hơn một Tài khoản trên một người; hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào khác được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này. Danh sách này không bao gồm tất cả các hành vi sai trái.
  2. Bạn sẽ không dịch ngược hoặc thử dịch ngược phần mềm trên trang web của LV BET hoặc lập trình phần mềm gây xung đột với phần mềm Giao tiếp máy chủ-máy con được sử dụng trên trang web của công ty.
  3. Việc sử dụng bất kỳ chương trình phần mềm nào hỗ trợ trí tuệ nhân tạo đều bị nghiêm cấm. Phần mềm bị cấm có thể bao gồm phần mềm mà LV BET tin rằng phần mềm đó cho phép người chơi gian lận hoặc tạo lợi thế không công bình cho một người chơi trong khi đặt cược trên trang web. LV BET bảo lưu quyền áp dụng biện pháp xử lý nhằm dò tìm và ngăn ngừa việc Người chơi sử dụng những phần mềm kể trên. Nếu LV BET xác định được hoặc nghi ngờ vì lý do hợp lý việc sử dụng các chương trình cấm, LV BET bảo lưu quyền đóng băng Tài khoản của Người chơi có liên quan trong thời gian ít nhất là sáu (6) tháng, tịch thu bất kỳ khoản tiền nào trong Tài khoản đó và/hoặc tạm ngừng việc sử dụng các dịch vụ LV BET của Người chơi.
  4. Trong trường hợp Khách hàng có hành vi sai trái, LV BET có quyền chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận với bạn và loại trừ bạn khỏi hoạt động sử dụng trang web sau này. Ngoài ra, LV BET có quyền can thiệp và chấm dứt các trò chơi đang diễn ra, để chặn bạn hoặc Tài khoản của bạn có hoặc không có báo trước và giữ tín dụng và tiền thắng cược của Người dùng giành được nhờ hành vi sai trái đó đến khi tình hình được làm rõ.
 10. HỦY TÀI KHOẢN
  1. Theo quyết định riêng của công ty, LV BET bảo lưu quyền từ chối, hủy Dịch vụ, và/hoặc từ chối phân phối lợi nhuận cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do hợp pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn:
   1. Bất kỳ trường hợp nào khi LV BET có lý do tin rằng các hoạt động của một cá nhân trên TRANG MẠNG có thể bất hợp pháp;
   2. Bất kỳ trường hợp nào LV BET có thể chịu bất lợi về mặt tài chính, quản lý hoặc tiền bạc bởi vì hoạt động của bất kỳ ai;
   3. Bất kỳ trường hợp nào khi một hay nhiều giao dịch trên TRANG MẠNG bị LV BET đánh giá là vi phạm Thỏa thuận này.
  2. LV BET cấm người chơi thông đồng và sẽ áp dụng các biện pháp cấm sử dụng thiết bị, như rô-bốt, làm bóp méo quá trình chơi bình thường.
  3. LV BET bảo lưu quyền chấm dứt các sự kiện hoặc trò chơi mà không báo trước, bất cứ khi nào công ty xem là cần thiết và / hoặc do lỗi phần mềm hoặc trò chơi, khiến trò chơi vận hành không chính xác hoặc lỗi chức năng.
  4. LV BET bảo lưu quyền chấm dứt một tài khoản và lưu giữ mọi khoản tiền còn lại trong tài khoản đó trong trường hợp LV BET có lý do chính đáng để tin rằng người chơi đã vi phạm/có ý định vi phạm/ đã tham gia vào các hành động dẫn đến hoạt động có khả năng là lừa đảo hoặc được cho biết theo cách nào khác về hoạt động lừa đảo đối với (các) người chơi là bên thứ ba hoặc hack hoặc truy cập bất hợp pháp theo cách nào khác vào tài khoản của người chơi bên thứ ba nhằm phục vụ cho mục đích của hoạt động được cho là lừa đảo hoặc hoạt động nào khác. Hoạt động này có thể bao gồm, không kể những hoạt động khác, cá cược có tổ chức, sử dụng thẻ tín dụng hoặc số tài khoản làm giả hoặc đánh cắp, giả mạo, thông đồng và gửi dữ liệu hoặc tài liệu làm giả, bị đánh cắp hoặc được sở hữu sai mục đích theo cách khác.
  5. LV BET có quyền chấm dứt tài khoản và giữ lại mọi khoản tiền còn lại nếu phát hiện hoạt động chơi bất thường. Hoạt động chơi bất thường bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc:
   1. Trì hoãn ván chơi trong trò chơi bất kỳ, bao gồm các tính năng lượt quay miễn phí và tính năng thưởng, cho đến khi không còn yêu cầu nào về đặt cược nữa; và/hoặc thực hiện quá trình nạp tiền mới trong khi các tính năng lượt quay miễn phí hoặc tính năng thưởng vẫn đang hoạt động trong trò chơi.
   2. Tính năng “lượt quay miễn phí” hoặc “thưởng” được bắt đầu bằng tiền thưởng hoặc tiền mặt khi đang chơi, sau đó người chơi rời khỏi tính năng đó bằng cách đóng trò chơi rồi chuyển sang trò chơi khác. Tiếp theo, người chơi quay trở lại trò chơi ban đầu để hoàn thành tính năng trong các trường hợp như: sau khi tiền thưởng bị thu hồi hoặc thua lỗ, hay sau khi các yêu cầu về đặt cược được đáp ứng và chuyển thành tiền.
   3. Tiền thưởng và tiền mặt chỉ được sử dụng để đi qua các giai đoạn thưởng (ví dụ: thu thập 9 trong số 10 xu để đạt được tính năng) và sau đó giai đoạn cuối cùng (ví dụ: xu cuối cùng để đạt được 10 trên 10 xu) được hoàn thành bằng cược tiền mặt khi tiền thưởng đã bị thu hồi, thua lỗ hoặc các yêu cầu về đặt cược được đáp ứng và chuyển thành tiền mặt.
   4. Để lại cược lớn trên bàn, ví dụ như trong trò chơi blackjack, và rời đi, sau đó quay lại để hoàn thành cược trong các trường hợp như: sau khi tiền thưởng bị thu hồi hoặc thua lỗ, hay sau khi các yêu cầu về đặt cược được đáp ứng và chuyển thành tiền.
   5. Nạp và rút tiền sớm, ví dụ: nạp tiền để nhận được lượt quay miễn phí, đặt cược khoản tiền nạp chỉ hơn 1x giá trị đặt cược, bắt đầu quá trình rút tiền sau đó kích hoạt các lượt quay miễn phí.
   6. Lợi dụng lỗi, kẽ hở, hư hỏng của phần mềm hoặc hệ thống liên quan đến bất kỳ trò chơi nào, dù chúng tôi đã xác định được hay chưa.
   7. Bất cứ khi nào chúng tôi phát hiện, hoặc được nhà cung cấp trò chơi thông báo rằng bạn sử dụng hoặc có thể đang sử dụng kỹ thuật đếm thẻ
  6. LV BET có quyền chấm dứt tài khoản và giữ lại tất cả số tiền còn lại khi các nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp trò chơi hoặc thể thao đã xác định tài khoản của bạn có hành vi lạm dụng tiền thưởng hoặc gian lận.
 11. TRÒ CHƠI BỊ HỦY NGANG HOẶC LỖI
  1. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào được phát hành không chính xác trên trang web, LV BET áp dụng biện pháp khắc phục nhằm chỉnh sửa và sửa đổi dữ liệu trên hệ thống để phản ánh thông tin chính xác. Bất kỳ khoản tiền thắng cược nào bị ảnh hưởng bởi việc phát hành thông tin không chính xác cũng sẽ được chỉnh sửa theo đó.
  2. Trong trường hợp trò chơi bị lỗi vì bất kỳ lý do nào, mọi giao dịch của người chơi luôn được ghi lại chính xác vào hệ thống của chúng tôi, do đó chúng tôi sẽ luôn có quyền truy cập vào những gì đã thực sự diễn ra trong suốt quá trình chơi. Vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng nếu có bất kỳ yêu cầu nào qua email theo địa chỉ [email protected].
  3. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc tuyên bố kết quả là vô hiệu với hindsight, nếu kết quả trò chơi đó là kết quả của lỗi mặc định kỹ thuật, hành vi gian lận của Người chơi hoặc thông qua một khoản cược giả. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ khoản thanh toán nào bị thực hiện lỗi.
 12. CHẾ ĐỘ CHƠI ĂN TIỀN (“CHƠI ĂN TIỀN”)
  1. Mỗi Khách hàng đủ điều kiện sau khi mở Tài khoản và nạp tiền thành công vào Tài khoản Người chơi, đều có thể chơi ăn tiền.
  2. Việc tham gia vào các Trò chơi ăn tiền bằng tiền cược thật đòi hỏi bạn phải nạp tiền vào Tài khoản trò chơi của mình.
 13. CHẾ ĐỘ CHƠI THỬ (“CHƠI CHO VUI”)
  1. Sau khi Tài khoản được lập và bạn có thể đăng nhập thành công vào Tài khoản trò chơi LV BET của mình, một khoản (do LV BET xác định) Tiền chơi thử ảo sẽ được ghi vào Tài khoản của Người chơi. Khoản tiền này phục vụ cho mục đích để Người chơi có thể chơi thử các trò chơi trên trang web.
  2. Trong trường hợp bạn thắng, bạn sẽ không được nhận thưởng nếu sử dụng Tiền chơi thử ảo.
  3. Bạn không thể rút khoản tín dụng này hoặc chuyển Tiền chơi thử như tiền thật.
  4. Tín dụng của Tiền chơi thử ảo được tự động nạp lại mỗi ngày và người chơi không thể mua bằng tiền thật.
 14. SÒNG BẠC TRỰC TIẾP
  1. LV BET cung cấp Sòng bạc Trực tiếp hoàn toàn được vận hành bởi Fairload Limited theo giấy phép MGA/B2C/282/2015 được cấp ngày 12/07/2017 bởi Cơ quan Trò chơi Malta (MGA), cơ quan quản lý duy nhất của Malta. Luật của các trò chơi được trình bày ở phần dưới.
  2. Khi chơi trên Sòng bạc Trực tiếp, Người chơi chỉ được phép chơi ở một bàn tại một thời điểm. Nghiêm cấm chơi ở nhiều bàn cùng lúc trừ khi được nhà cung cấp Sòng bạc Trực tiếp cho phép. Nếu phát hiện thấy hành vi gian lận, LV BET có quyền đóng Tài khoản của người chơi và tịch thu tất cả các khoản tiền thắng được.
  3. Nhân viên của nhà cung cấp sòng bạc trực tiếp sẽ giám sát tất cả bàn chơi tại sòng bạc trực tiếp tương ứng và quản lý các phòng trò chuyện. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với đại lý Sòng bạc Trực tiếp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêm cấm sử dụng ngôn ngữ mang tính lăng mạ, công kích, mời chào hôn nhân, bình luận liên quan đến tình dục và đe dọa.
  4. Trong trường hợp người chia bài mắc lỗi, nhân viên chịu trách nhiệm cho bàn chơi đó sẽ xem xét lại hình ảnh video của tay bài được tranh cãi. Quyết định của nhân viên này được coi là quyết định cuối cùng và nếu nhân viên xác định rằng đã có sai lầm xảy ra, tất cả tiền cược được tranh cãi sẽ được hoàn lại cho Người chơi ở tay bài đó.
  5. Các trò chơi Sòng bạc Trực tiếp chỉ có thể được chơi bằng tiền thật. Không thể sử dụng Tiền Thưởng. Nhà điều hành cấm đặt cược một cách rõ ràng và/hoặc liên tục bằng tiền và/hoặc tiền thưởng với cơ hội chiến thắng bằng hoặc lớn hơn 70% (cược phế âm - sure bet). Nhà điều hành có quyền chặn Tài khoản Người chơi và ngăn chặn và/hoặc thu hồi mọi khoản tiền thắng hay khoản tiền thanh toán mà Tài khoản đó có được theo Điều khoản và Điều kiện và/hoặc các quy tắc của nền tảng.
  6. Các trò chơi do Evolution Gaming cung cấp không dành cho người chơi cư trú tại: Manitoba, British Columbia, Quebec và Ontario.
  7. Các quy tắc trình bày ở phần trên của Sòng bạc Trực tiếp cũng được áp dụng bổ sung cho Điều khoả và Điều kiện Chung của LV BET.
 15. DỊCH VỤ NHÀ CÁI THỂ THAO
  1. Đặt cược:
   1. Khi khoản cược được đặt và được chấp nhận, Tài khoản của bạn sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng. Bạn phải kiểm tra các hướng dẫn mà bạn đã gửi đi là chính xác trước khi xác nhận đặt cược. Sau khi khoản cược được công bố, bạn không thể hủy hay thay đổi khoản cược. Chúng tôi bảo lưu quyền không chấp nhận hoặc chỉ chấp nhận một phần của bất kỳ khoản cược nào.
   2. Trong trường hợp một Khách hàng đặt nhiều khoản cược, các khoản cược này sẽ được xử lý theo trình tự nhận được.
   3. Nhiều khoản cược có thể được xử lý nhưng một khoản khi khách hàng đặt nhiều khoản cược giống nhau. LV BET bảo lưu quyền vô hiệu mọi khoản cược trong trường hợp có bằng chứng thông đồng giữa hai hay nhiều Khách hàng hoặc trong trường hợp có nghi ngờ rằng nhiều cá nhân khác nhau cùng sử dụng một Tài khoản.
   4. Việc chấp nhận và trả thưởng các khoản cược tùy thuộc vào những giới hạn khác nhau. Những giới hạn nói riêng này bao gồm giới hạn về khoản tiền đặt cược, giới hạn của thị trường cá cược, giới hạn trả thưởng tối đa và giới hạn của khách hàng cá nhân. Những giới hạn này thường có thể thay đổi mà không cần thông báo và sẽ được nêu trên ghi chú cá cược hoặc liệt kê trong Tài khoản. LV BET bảo lưu quyền hạn chế số tiền đặt cược trước khi chấp nhận một khoản cược và/hoặc thay đổi tỷ lệ cược trước khi khoản cược được đặt.
   5. Mọi giá cả và tỷ lệ cược đều có thể biến động. Mọi khoản cược được chấp nhận sau thời gian bắt đầu chính thức sẽ vô hiệu trừ phi có quy định khác (như trong trường hợp trực tiếp trong cá cược).
  2. Cược hợp lệ:
   1. Một khoản cược được coi là hợp lệ khi bạn được cấp mã giao dịch. Sau đó bạn có thể xem khoản cược đó tại mục “Khoản cược của tôi”.
   2. Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu các quy định và quy tắc hiện hành, các phương pháp, luật lệ và quy trình về cờ bạc trên Internet nói chung.
   3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi một khoản cược không được đặt vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi máy vi tính và các dịch vụ viễn thông hoặc kết nối Internet không hoạt động. Chúng tôi sẽ không ghi nhận những khoản cược đã được gửi đến cho chúng tôi nhưng không xác nhận như đã nêu tại khoản (ii) ở trên.
   4. Bạn không được sử dụng hay lợi dụng bất kỳ hệ thống hay phần mềm trí tuệ nhân tạo nào bao gồm nhưng không giới hạn máy móc, máy vi tính, phần mềm hay các hệ thống tự động khác được thiết kế dành riêng cho việc can thiệp vào phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không ghi nhận bất cứ khoản cược nào mà bạn có sử dụng hoặc lợi dụng những hệ thống kể trên hoặc phần mềm trí tuệ nhân tạo.
  3. Tiền thắng cược:
   1. Số tiền thắng cược sẽ được ghi có vào Tài khoản của bạn sau khi LV BET xác nhận kết quả của các Dịch vụ.
   2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thư tín, yêu cầu, yêu cầu nhận thưởng hay các đề mục thiếu tiền bưu phí, bị gửi nhầm, có điện văn không rõ, bị hư hỏng, không đầy đủ, không đủ điều kiện, gửi trễ, hay thất lạc mà bạn đã gửi. Bất kỳ giấy tờ yêu cầu, yêu cầu nhận thưởng hay đề mục nào mà chúng tôi nhận được đều sẽ trở thành tài sản của LV BET vào thời điểm được nhận và sẽ không được hoàn trả cho bạn và do đó chúng tôi đề nghị bạn nên giữ lại một bản sao của những giấy tờ như vậy.
   3. Số tiền trả thưởng tối đa của mỗi cược / vé cho Khách hàng là 250.000,00€ (hai trăm năm mươi nghìn euro) đối với khoản đặt cược bất kỳ và loại cược bất kỳ, dù là cược đơn, cược xâu hay hệ thống gồm nhiều cột cược hơn. Trong trường hợp cuối cùng, ví dụ, nếu tổng số tiền trả thưởng của bất kỳ cột cược thắng nào vượt quá giới hạn 250.000,00€ (hai trăm năm mươi nghìn Euro), thì LV BET sẽ trả thưởng cho Khách hàng vừa đúng, và tổng cộng không quá 250.000,00€ (hai trăm năm mươi nghìn Euro). Nếu một người dùng (đăng ký tại bất kỳ quốc gia nào) đã mở vài Tài khoản và đặt cược vào một cửa nhiều lần, vốn đi ngược lại với các Điều khoản và Điều kiện này, thì giới hạn tiền thắng cược này sẽ được áp dụng cho tổng số tiền thắng cược kiếm được từ các khoản cược đó.
  4. Quy định về cá cược và cá độ thể thao:
   1. Quy định về cá độ thể thao được hoàn thiện và thực thi bằng ngôn ngữ tiếng ANH. LV BET bảo lưu quyền dịch các Điều khoản & Điều kiện (bao gồm cả Quy định về cá độ thể thao) sang các ngôn ngữ được chọn. Nếu, vì một số lý do, nội dung của các Điều khoản và Điều kiện trong các ngôn ngữ khác có khác biệt so với phiên bản tiếng ANH, thì phiên bản tiếng ANH sẽ được áp dụng. Điều này còn áp dụng đối với quy định của trò chơi, bất kỳ nội dung nào trên trang web cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến chương trình tặng thưởng, chiến dịch tiếp thị và các vấn đề có liên quan khác.
   2. Các quy định và quy tắc được chia thành Quy định chung và Quy định đặc biệt dành riêng cho các môn Thể thao cụ thể. Cả Quy định chung và Quy định đặc biệt và các quy tắc được xem là các quy định và quy tắc. Trong những tình huống cụ thể, quy định cá cược đặc biệt được áp dụng đối với các loại hình thể thao và thị trường cá cược nhất định. Những quy định cá cược đặc biệt này được áp dụng ưu tiên so với quy định cá cược chung.
   3. Bên cạnh các quy định và quy tắc này, các Quy định đặc biệt được bổ sung thủ công khác nằm bên dưới các Sự kiện và Thị trường trên trang web sẽ được xem là một phần của các quy định và quy tắc này.
   4. LV BET bảo lưu quyền thay đổi hoặc cập nhật các quy định và quy tắc vào bất cứ lúc nào mà không bắt buộc phải thông báo cho các Khách hàng về từng sửa đổi. Khách hàng chịu trách nhiệm tự cập nhật phiên bản mới nhất hiện hành về các Quy định về nhà cái thể thao. Việc khách hàng đặt cược tương đương với việc chấp nhận hiệu lực của phiên bản hiện tại của các Điều khoản & Điều kiện về Nhà cái thể thao.
  5. Các quy định chung và các thỏa thuận về đặt cược, xử lý và trả thưởng các khoản cược.
   1. Khách hàng tuyên bố về việc đặt cược:
    1. Rằng Khách hàng đủ 18 tuổi và thông tin cá nhân cung cấp trong quy trình đăng ký là đúng sự thật và mới nhất.
    2. Rằng Khách hàng đã được thông báo đầy đủ về các quy định cá cược đối với mọi loại hình thể thao và biết rõ các giới hạn cá cược và trả thưởng và chấp thuận các quy định đó.
    3. Khách hàng không biết hoặc không nhận biết kết quả của sự kiện mà mình đặt cược trước khi ký kết thỏa thuận này.
    4. Rằng Khách hàng không dính líu và sẽ không dính líu vào bất kỳ hành vi thao túng nào có thể ảnh hưởng đến kết quả của một hoặc một số sự kiện mà họ đặt cược, và rằng Khách hàng không biết bất kỳ hành vi thao túng nào đối với những sự kiện đó.
    5. Rằng số tiền mà Khách hàng đặt cược không có nguồn gốc bất hợp pháp và rằng Khách hàng có quyền hợp pháp để tùy ý sử dụng số tiền đó.
    6. Rằng Khách hàng đã đọc thông tin có trên chủ đề về những mối nguy hiểm của việc nghiện chơi trò chơi liên quan đến cá cược và cờ bạc, và rằng Khách hàng không đăng ký xin được cấm đánh bạc hoặc cá cược với những nhà điều hành cờ bạc khác hoặc xin được cấm đánh bạc hoặc cá cược tại những nhà điều hành của chúng tôi.
    7. Rằng Khách hàng tự mình cá cược trên tư cách cá nhân và không chịu sự ủy thác hay có liên kết với các bên nào khác.
    8. Rằng Khách hàng không phải là thành viên của một nhóm bị cấm cá cược trên TRANG MẠNG này. Nói cách riêng, nhóm người này là những người tham gia vào các sự kiện cá cược được cung cấp, các vận động viên hoặc người thi đấu, viên chức, huấn luyện viên v.v. và thành viên là nhân viên của các nhà cái hoặc công ty đặt cược.
   2. Công ty không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc kiểm tra tính chính xác của các tuyên bố như đã nêu trong đoạn e, tiểu đoạn (i) ở trên và LV BET có quyền, vào bất cứ lúc nào, hủy tất cả hoặc các khoản cược được lựa chọn (tính cả những khoản cược về trước) và/hoặc có quyền vô hiệu bất kỳ khoản tiền thắng cược nào phát sinh từ những khoản cược trên sau khi biết được các hành vi trình bày sai trái nhằm cấm khách hàng đó tham gia tất cả các hoạt động cá cược sau này, có quyền đóng Tài khoản cá cược và trả thưởng số tiền còn lại trong Tài khoản.
   3. Thỏa thuận cá cược diễn ra thông qua việc chấp nhận lời đề nghị cá cược. Đối với khoản cá cược hợp lệ và chính xác, khoản cá cược được lưu ở dạng điện tử trên máy vi tính trung tâm của LV BET sẽ được áp dụng. Có thể xem khoản cược này trên Tài khoản. Bất kỳ quyền nào để bạn đơn phương rút khỏi Thỏa thuận này (hủy các khoản cược) sau khi đã ký kết Thỏa thuận đều được loại trừ. Bạn được phép sửa chữa hoăc xóa phiếu cược đã được điền thông tin ảo cho đến khi có xác nhận cuối cùng về việc đặt cược. Khi đã xác nhận đặt cược, bạn bắt buộc phải thực hiện Thỏa thuận và khước từ bất kỳ quyền nào đối với việc thu hồi hoặc rút lui khỏi Thỏa thuận. Bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với những khoản cược đã đặt và không thể khiếu nại rằng dữ liệu mà LV BET cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ.
   4. Phía LV BET không có nghĩa vụ phải liệt kê các thông tin bổ sung như loại hình thi đấu (ví dụ trận đấu trong khuôn khổ giải đấu hay trận đấu cúp), các trận đấu có thời gian ngắn hơn/dài hơn (ví dụ trong trường hợp các trận giao hữu, giải vô địch mini, các trận đấu của đội trẻ, các trận đấu trong nhà v.v.), địa điểm diễn ra trận đấu (ví dụ, sân trung lập), khoảng cách đua v.v. Tuy nhiên, nếu thông tin bổ sung được cung cấp, thì việc này không phải là cam kết hay không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với việc xử lý các khoản cược. Điều tương tự cũng được áp dụng đối với mọi loại thống kê, bảng biểu và tỷ số trực trực tiếp.
   5. Công ty có quyền vô hiệu các khoản cược có liên quan (tính cả những khoản cược về trước) nếu có nghi ngờ về việc thao thúng hoặc gian lận cá cược. Theo thuật ngữ pháp lý, điều này có nghĩa là số tiền đặt cược trong các khoản cược đó phải được ghi có vào Tài khoản cá cược và bạn sẽ bị cấm tham gia hoạt động cá cược sau này, Tài khoản cá cược sẽ bị đóng và số tiền còn lại trong Tài khoản có thể được thanh toán.
   6. Nói cách riêng, việc nghi ngờ có hành vi thao túng hoặc gian lận cá cược được xem là hiện hữu nếu, ví dụ, đáp ứng một hay nhiều tiêu chí sau đây:

    1. Tiền đặt cược vào các sự kiện cá cược có kết quả bất thường
    2. Cược xâu với nhiều trận đấu / giải đấu bất thường
    3. Các khoản cược nhiều tầng với những thay đổi giống nhau hoặc đã được công bố trong các tổ hợp.
    4. Hoạt động cá cược đề xuất một nhóm người cược có liên quan về mặt yếu tố thời gian và nội dung.
   7. LV BET bảo lưu quyền từ chối nhận cược trong một số trường hợp, hoặc có quyền giới hạn số lượng khoản cược mà không bắt buộc phải đưa ra lý do. Không ai được phép có nhiều hơn một Tài khoản Nhà cái thể thao. LV BET có quyền chấm dứt các Tài khoản kép. Trong những trường hợp như vậy, mọi dữ liệu có liên quan đều sẽ được chuyển vào Tài khoản hoạt động nhiều nhất của Khách hàng đó. LV BET bảo lưu quyền thu hồi đặc quyền của Khách hàng nếu khách hàng có đặt nhiều khoản cược giống nhau bằng hai Tài khoản trở lên. Điều này có thể dẫn đến việc tịch thu số tiền thắng cược và hủy mọi khoản cược đã đặt bao gồm cả những khoản cược đã được xác định.
   8. Việc xử lý các khoản cược phải được thực hiện sau khi công bố bảng xếp hạng. Trong trường hợp nghi ngờ có gian lận liên quan đến bán độ một sự kiện cụ thể, LV BET bảo lưu quyền xử lý số tiền đó sau khi quá trình điều tra hoàn tất. Các xử lý hoặc số tiền nhận được nhờ thắng cược bất kể thể loại gây tranh cãi phải được nhận bằng văn bản (qua thư tín, fax hoặc email) không muộn hơn 14 ngày sau thời gian xử lý khoản cược sự kiện đó tại LV BET.
   9. Khách hàng cá cược có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức mỗi khoản tiền ghi có vào Tài khoản của mình do nhẫm lẫn. Mọi trường hợp thắng cược diễn ra do lỗi hoặc sai sót như trên đều bị xem là không hợp lệ bất kể trường hợp nào, và do đó LV BET có quyền thu hồi mọi khoản tiền ghi có do nhầm lẫn.
   10. LV BET bảo lưu quyền chỉnh sửa bất kỳ lỗi hay sai sót hiển nhiên nào và sẽ áp dụng các bước cần thiết để cung cấp một dịch vụ minh bạch và công bằng cho các Khách hàng. Lỗi hiển nhiên có thể xảy ra do sai sót của con người hoặc các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống có thể dẫn đến việc phát hành thông tin không chính xác trên trang web. Ví dụ, dòng cược handicap bị hiển thị không đúng (đảo ngược), dòng cược Tài/Xỉu sai, tỷ lệ cược sai rõ ràng hoặc vị trí thập phân không đúng (25 thay vì 2,5), sai tên đội hoặc người tham gia, hạn chót không đúng hoặc lỗi kỹ thuật v.v. Trong trường hợp có lỗi hiển nhiên, LV BET bảo lưu quyền xem mọi khoản cược bị ảnh hưởng là không hợp lệ và hoàn trả tất cả tiền cược. Ngoài ra, nếu khoản cược được chấp nhận ở mức giá rất khác so với những khoản cược hiện có trong thị trường chung tại thời điểm khoản cược đó được thực hiện hoặc không đúng rõ ràng trên cơ sở cân nhắc xác suất kết quả đó xuất hiện thì LV BET có quyền vô hiệu mọi khoản cược này.
   11. Không được phép đặt cược trong cùng một phiếu cược có sự tương liên rõ ràng giữa các cửa đã chọn. Những loại cược này có thể bị xem là vô hiệu cho dù sau khi kết quả của sự kiện được xác định.
   12. Nếu sự kiện đã bắt đầu trước lịch trình và không được đưa vào hoạt động cá cược trực tiếp, thì mọi khoản cược đặt sau khi sự kiện bắt đầu diễn ra trong thực tế (bắt đầu trận đấu, bắt đầu Sét hoặc Cuộc đua v.v.) sẽ bị tuyên bố là không hợp lệ và được hoàn tiền.
   13. Số tiền đặt cược tối đa tùy thuộc vào số tiền mà LV BET chấp nhận tại thời điểm khoản cược được đặt và có thể khác nhau tùy theo từng môn thể thao và cá nhân Khách hàng. Nếu khoản cược đó cao hơn mức chấp nhận tự động mà LV BET quy định (số tiền đó có thể bị thay đổi mà không cần báo trước), thì số tiền đặt cược sẽ được kiểm tra thủ công. Mọi khoản cược được gửi đi để chấp nhận thủ công có thể bị từ chối, được chấp nhận một phần hay toàn bộ bất kể Khách hàng đưa ra yêu cầu như thế nào. LV BET bảo lưu quyền từ chối khoản cược bất kỳ cần được phê duyệt thủ công. Bất kỳ khoản cược nào mà, vì bất kỳ lý do nào, không được kiểm tra thủ công trước thời gian trò chơi bắt đầu, sẽ tự động bị xem là vô hiệu. LV BET bảo lưu quyền thiết lập riêng biệt mọi giới hạn cá cược đối với từng cá nhân Khách hàng và từng khoản cược.
   14. Nếu, vì lý do nào đó, một thị trường hoặc một sự kiện cá cược không nằm trong phạm vi áp dụng của các quy định và quy tắc bao gồm cả các quy định đặc biệt áp dụng đối với thị trường cá cược trên trang web, thì LV BET bảo lưu quyền xác định kết quả của mỗi sự kiện theo từng trường hợp.
   15. Bán độ
    1. Trong trường hợp hành vi can thiệp có thể xảy ra đối với kết quả trận đấu và quá trình đánh giá trận đấu (bao gồm cả trường hợp nghi ngờ bán độ), LV BET có quyền tạm dừng thanh toán tiền thắng cược hoặc hủy các cược đặt vào trận đấu đó, cũng như cung cấp thông tin về bên liên quan cho cơ quan có thẩm quyền phù hợp để điều tra thêm và phòng tránh các sự việc tương tự.
    2. LV BET có quyền tạm dừng thanh toán tiền thắng cược và hoàn trả tiền cược nếu có cơ sở vững chắc để tin rằng trận đấu đã bị thương lượng. Cơ sở đó có thể dựa trên mức cược, số lượng và tính chất của các cược được đặt thông qua một hoặc tất cả các phương thức đặt cược được áp dụng.
     Quyết định của cơ quan quản lý thuộc liên đoàn tương ứng và cơ quan pháp lý cũng được xét đến. Trong các trường hợp đó, LV BET có quyền cung cấp thông tin về bên liên quan cho cơ quan quản lý để điều tra thêm và phòng tránh các sự việc tương tự.
  6. Quy định cá cược chung. Trong trường hợp các nội dung giữa các quy định và quy tắc xung đột với nhau, ví dụ giữa các Quy định đặc biệt dành cho môn thể thao cụ thể và Quy định cụ thể đối với Sự kiện hoặc Thị trường đó, thì trình tự ưu tiên sau đây sẽ được áp dụng (theo trình tự tầm quan trọng của các quy định):

   1. Quy định cụ thể đối với Sự kiện/Thị trường (nằm cạnh Sự kiện hoặc Thị trường trên trang web)
   2. Quy định đặc biệt dành cho môn thể thao
   3. Quy định cá cược chung
   4. Điều khoản và Điều kiện
 16. RÚT TIỀN
  1. Phòng tài chính của LV BET xử lý mọi yêu cầu rút tiền nhận được. LV BET có quyền xác minh quyền của Người dùng và, nếu nghi ngờ, sẽ không xử lý yêu cầu rút tiền và trả số dư về lại tài khoản của người chơi. Phải nộp giấy tờ hợp lệ do chính phủ cấp và giấy tờ Danh tính để xử lý lần rút tiền đầu tiên. Tuy nhiên, LV BET bảo lưu quyền xác minh danh tính, tuổi tác và địa điểm của Người dùng vào bất kỳ lúc nào trước khi xử lý bất kỳ số tiền yêu cầu rút về nào. Phương pháp rút tiền và thông tin có liên quan được giới thiệu trong mục Rút tiền trên trang web.
  2. Bất kỳ khoản phí nào liên quan đến yêu cầu rút tiền, nếu có áp dụng và được công bố rõ ràng trên trang web, phải được tính cho người nhận tiền.
  3. Số tiền rút từ tiền thắng cược hoặc một phần của tiền thắng cược sẽ được thanh toán theo yêu cầu của người chơi. Số tiền rút tối thiểu nằm trong khoảng €10 đến €20 (hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ khác) tùy theo khu vực của người chơi và đơn vị tiền tệ đã chọn. Khi đóng tài khoản, người chơi có quyền rút toàn bộ số dư, bất kể số tiền đó là bao nhiêu. Xin lưu ý rằng người chơi sẽ được tính khoản phí hành chính mười phần trăm (10%), với mức phí tối thiểu là mười euro (€10). Số tiền rút tối đa được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thiết lập và có thể thay đổi tùy theo phương thức thanh toán.

  4. Dữ liệu cá nhân của Người dùng của Tài khoản chơi ăn tiền và chủ Tài khoản ngân hàng (hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác) phải tương thích. LV BET có quyền yêu cầu thêm giấy tờ chứng minh danh tính và xác minh Tài khoản ngân hàng (hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác). Yêu cầu rút tiền của bạn sẽ không được xử lý cho đến khi chúng tôi nhận được giấy tờ đã yêu cầu và số dư sẽ được cập nhật lại vào tài khoản người chơi của bạn.
  5. Số tiền được rút tối đa mỗi ngày là €5.000 hoặc tương đương bằng đồng nội tệ. Để bảo vệ bạn, bạn chỉ có thể rút số tiền tối đa là €5.000 mỗi 24 giờ một lần, trừ khi cả hai bên đã nhất trí một số tiền lớn hơn. Quy định này không áp dụng cho jackpot lũy tiến.
  6. Số tiền rút về từ Tài khoản Người dùng chỉ có thể được chuyển cho người được đăng ký trên Tại khoản theo các điều kiện nêu trên trang mạng của LV BET.
  7. Số tiền rút về chỉ có thể được thanh toán vào Tài khoản này và bằng phương thức thanh toán từ nơi mà người chơi phát sinh nạp tiền. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được vì các lý do kỹ thuật và/hoặc chính sách vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ tác động để rút tiền về các Tài khoản thay thế đứng tên người chơi, khi quyền sở hữu của Tài khoản thay thế đó đã được xác nhận và xác minh.
  8. Tiền thắng từ Thưởng Không Nạp tiền chỉ có thể được rút vào tài khoản ngân hàng của người chơi sau khi xác minh người chơi chính là chủ sở hữu thụ hưởng của tài khoản ngân hàng đó. Nếu không thể chuyển khoản qua ngân hàng, chúng tôi có quyền xác minh một phương thức thanh toán thay thế mà người chơi có thể sử dụng. Tuy nhiên, bộ phận Thanh toán của chúng tôi sẽ thực hiện quy trình đánh giá đầy đủ đối với trường hợp và đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thể sử dụng phương thức thanh toán đó hay không.

  9. Bạn phải nộp yêu cầu rút số tiền còn lại trong tài khoản người chơi trước khi chúng tôi đóng tài khoản. 

  10. Khi yêu cầu rút tiền được gửi đi, LV BET có thể mất đến 3 ngày làm việc để xử lý yêu cầu này. Tuy nhiên, LV BET sẽ nỗ lực hết sức để xử lý các yêu cầu rút tiền ngay lập tức.
  11. Tiền không thể được rút về từ một Tài khoản trừ khi số tiền đó đã được đặt cược ít nhất một lần. Việc đặt cược vào các trò chơi tại bàn với tỷ lệ thua tối thiểu (cược đối lập - opposite betting) sẽ không được coi là đáp ứng các yêu cầu về đặt cược. Xin lưu ý rằng năm phầnten percent (10%) phí quản trị cùng mức phí tối thiểu mười euro (€10) từ lần nạp tiền gần nhất có thể được áp dụng cho các yêu cầu thanh toán liên quan đến khoản tiền được nạp với LV BET chưa được sử dụng ít nhất một lần để chơi các trò chơi sòng bạc hoặc cá cược thể thao. Trước khi được phê duyệt, yêu cầu thanh toán đó phải được đánh giá và xác nhận bởi Bộ phận Quản lý Rủi ro.
 17. NẠP TIỀN
  1. Để nạp tiền vào Tài khoản người chơi(bằng cách chuyển tiền đến Tài khoản của LV BET), có thể sử dụng các phương thức nạp tiền và thông tin có liên quan của người nạp, được giới thiệu tại mục trên trang web.
  2. Bạn thừa nhận rằng trang web LV BET chỉ cho phép thẻ/tài khoản cá nhân. Không thể sử dụng các tài khoản doanh nghiệp và công ty để nạp tiền.
  3. LV BET bảo lưu quyền áp đặt các điều kiện nhất định đối với việc sử dụng các phương thức thanh toán riêng biệt. LV BET cũng có quyền thay đổi các phương thức thanh toán hiện có mà không cần thông báo.
  4. LV BET không đảm bảo mọi phương thức thanh toán đều luôn khả dụng.
  5. Yêu cầu nạp tiền qua thẻ tín dụng vào Tài khoản Người chơi sẽ nạp tiền vào Tài khoản trong thời gian thực.
  6. Do các yêu cầu quản lý liên quan đến AML/CFT, chúng tôi có quyền xác minh danh tính của bạn và yêu cầu xác minh thêm NGUỒN tài sản và nguồn gốc tiền bạc của bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, theo yêu cầu giấy phép của MGA, nếu tổng số tiền nạp bằng hoặc vượt quá €2.000 hoặc tương đương bằng các loại tiền tệ khác, chúng tôi phải xác minh danh tính người chơi. Giá trị €2.000 nêu trên được tính toán mỗi ngày, tính tất cả các khoản nạp tiền của bạn kể từ khi ký kết mối quan hệ.
  7. Để xác minh danh tính của người chơi, tài liệu sau đây được chấp nhận: giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước quốc gia thành viên EEA/EU. Xin lưu ý rằng tất cả các tài liệu nói trên phải hợp lệ và được gửi dưới dạng bản quét màu; bản sao đen trắng không được chấp nhận. Để xác minh nơi cư trú của người chơi, các tài liệu sau sẽ được chấp nhận làm bằng chứng địa chỉ (POA): hóa đơn tiện ích (ga, điện, truyền hình vệ tinh, hóa đơn điện thoại cố định) hoặc sao kê ngân hàng được cấp trong vòng 6 tháng qua. Hóa đơn điện thoại di động sẽ không được chấp nhận.
  8. LV BET có quyền tùy ý yêu cầu hình ảnh cả hai mặt của thẻ tín dụng được dùng để nạp tiền bất cứ lúc nào.
  9. LV BET có quyền chặn khoản nạp tiền hoặc phiên chơi của bạn trong khi tiến hành các phương thức xác minh bổ sung cần thiết. LV BET sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho khách hàng về quá trình này thông qua e-mail dịch vụ và chấm dứt những kiểm tra này trong thời gian sớm nhất.
  10. Theo quy trình của biện pháp bảo mật tốt nhất, bạn sẽ luôn được yêu cầu ẩn số CVV của mình và xóa một vài số thẻ.
  11. Số tiền nạp tối thiểu có thể thay đổi tùy theo khu vực của người chơi và phương thức thanh toán đã chọn. Truy cập trang Nạp tiền để biết thêm thông tin.
  12. Đối với mọi phương thức nạp và rút tiền, nạp tiền vào Tài khoản người chơi sẽ diễn ra tức thì hoặc trong ít giờ với một số trường hợp, trong khi đối với trường hợp rút tiền, một số trường hợp có thể được xử lý trong ít giờ và một số cần từ 3 đến 5 ngày để được xử lý.
  13. Người chơi thừa nhận LV BET bảo lưu quyền yêu cầu bằng chứng thanh toán vào Tài khoản của Người chơi.
  14. Mọi trường hợp thanh toán vào Tài khoản phải phát sinh từ nguồn thanh toán mà Người chơi là chủ Tài khoản đứng danh.
  15. LV BET có quyền yêu cầu ảnh của chủ tài khoản với giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và ghi chú nêu rõ ngày giờ.
 18. LỆ PHÍ VÀ PHÍ TỔN
  1. Số tiền hiển thị là “tiền thanh toán thắng cược” là số tiền thực nhận sau khi đã khấu trừ các khoản phí. Theo đó, số “tiền thanh toán thắng cược” sẽ là số tiền chính xác được nạp vào Tài khoản của bạn. Tuy nhiên, đôi khi thường có thể áp dụng một khoản phí bổ sung trong quy trình rút tiền, nhưng không là duy nhất, liên quan đến yêu cầu rút tiền, nếu có áp dụng và được thông báo rõ ràng và trên trang web.
  2. Tiền tệ cơ sở của phần mềm LV BET là EURO, nhưng số dư tài khoản của bạn có thể hiển thị một tiền tệ khác. Bạn có thể chọn tiền tệ khác ngoài EURO cho Tài khoản Người chơi của bạn nhưng Bạn phải biết rằng đôi khi quy trình thanh toán trong Tài khoản Người chơi đó có thể chịu tỷ giá hối đoái thấp khi đổi số tiền thanh toán sang Euro. Xin lưu ý rằng Bạn phải trả bất cứ khoản phí hối đoái nào.
  3. Khách hàng có quyền chọn đóng tài khoản vào bất cứ thời gian nào. Trong những trường hợp như vậy, người chơi được yêu cầu gửi email đến [email protected], và bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành đóng Tài khoản và xác nhận với bạn rằng quá trình chấm dứt tài khoản đã diễn ra. Để Khách hàng lấy tiền từ Tài khoản không hoạt động, Tài khoản đã đóng, bị khóa hoặc loại trừ, Khách hàng phải liên hệ với LV BET bằng cách gửi email đến địa chỉ - [email protected].
  4. Báo cáo tài chính sẽ được phát hành hàng quý và các khoản phí sẽ tiếp tục cộng dồn căn cứ các điều khoản và điều kiện gia hạn tự động nếu bạn không gửi văn bản thông báo trước (30) ngày theo yêu cầu về việc chấm dứt tài khoản đến [email protected].
  5. Bạn hoàn toàn cho phép LV BET thu thập bất kỳ khoản phí Tài khoản nào phải trả và còn nợ căn cứ các điều khoản và điều kiện này bằng cách ghi nợ vào thẻ tín dụng trong hồ sơ của bạn, hoặc bằng cách ghi nợ vào Tài khoản LV BET của bạn.
  6. Xin lưu ý rằng phí quản lý năm phần trăm (5%) với mức tối thiểu là €10 (hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ khác) sẽ được áp dụng cho số dư còn lại nếu người chơi không hoàn thành thủ tục KYC được yêu cầu trong vòng 30 ngày.
 19. CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI VÀ THƯỞNG
  1. Tùy từng thời điểm, LV BET có thể cho người chơi phần thưởng, phần thưởng này sẽ được LV BET cập nhật vào tài khoản của người chơi. Phần thưởng được đưa ra và chi tiết cập nhật sẽ nằm trong mục "Khuyến mãi" trên trang web. LV BET sẽ xác định số tiền thưởng; một người dùng không có quyền chung để nhận thưởng.
  2. Mỗi khuyến mãi riêng lẻ sẽ đi kèm bộ điều khoản & điều kiện cụ thể liên quan ("Điều khoản quan trọng") ngoài Điều khoản & Điều kiện Phần thưởng Tiêu chuẩn; do đó, người dùng nên đọc "Điều khoản & Điều kiện Phần thưởng Tiêu chuẩn" kết hợp với các Điều khoản quan trọng liên quan đối với bất kỳ cuộc thi, phần thưởng hoặc khuyến mãi nào (gọi là "khuyến mãi" hoặc "phần thưởng" thay thế cho nhau) mà người dùng muốn tham gia. Luôn tham khảo Điều khoản & Điều kiện Phần thưởng Tiêu chuẩn (nếu có) để biết thông tin về khuyến mãi, phần thưởng và ưu đãi.
 20. HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM
  1. Các trò chơi và dịch vụ có trên TRANG MẠNG được cung cấp cho bạn chỉ trong phạm vi của tình trạng hiện thời của công nghệ được sử dụng. LV BET không đảm bảo khả năng cung cấp không bị gián đoạn hoặc khả năng phục vụ của các dịch vụ được cung cấp. LV BET không chịu trách nhiệm đối với khả năng cung cấp không bị gián đoạn và khả năng phục vụ của các trò chơi.
  2. LV BET đảm nhiệm việc cung cấp các Dịch vụ ổn định trên TRANG MẠNG. Tuy nhiên, LV BET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, sơ sót, tình trạng gián đoạn, xóa, hư hỏng, vận hành hoặc truyền tải chậm trễ, hỏng đường giao tiếp, trộm cắp hoặc phá hoại hoặc truy cập trái phép vào, hoặc thay đổi TRANG MẠNG hoặc các Dịch vụ.
  3. LV BET không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề hoặc lỗi kỹ thuật  của mạng hay đường dây điện thoại, hệ thống trực tuyến của máy vi tính, máy chủ hay nhà cung cấp, phần cứng, phần mềm, lỗi do các vấn đề kỹ thuật hoặc nghẽn mạng trên Internet hoặc trên TRANG MẠNG hoặc các Dịch vụ.
  4. LV BET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc trò chơi bị gián đoạn hoặc trang web ngừng hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào có trong bất kỳ trò chơi nào, cũng không bị ràng buộc trách nhiệm phải khắc phục các lỗi đó – LV BET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra từ kết quả trên. Ngoài ra, LV BET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc tồn tại của hoặc thiệt hại gây ra bởi vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác trên trang web hoặc máy chủ tương ứng, có thể gây thiệt hại cho máy vi tính, phần cứng và phần mềm của Người dùng. Để tránh nghi ngờ, mọi khoản tiền thắng cược từ các khoản cược đặt vào bất kỳ trò chơi nào có lỗi đều sẽ bị vô hiệu và LV BET chỉ chịu trách nhiệm hoàn trả khoản cược tương ứng đã đặt lại cho bạn.
  5. LV BET không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do lỗi của người dùng hoặc lỗi phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi về tính toán và phân phối tiền thắng, dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác do sơ suất của người dùng, lỗi liên quan đến các cơ chế và thuật toán cơ bản của trò chơi hoặc các trường hợp khác tương tự. 

   Mọi khoản tiền thắng hoặc thưởng mà người chơi nhận được do các lỗi, sự cố đó hoặc các tình huống liên quan được gọi là Tiền thắng do lỗi. Nếu phát hiện thấy có lỗi hoặc trục trặc, LV BET có quyền hủy hiệu lực bất kỳ khoản tiền thắng nào hoặc phần thưởng đi kèm; số tiền đã đặt cược sẽ được hoàn lại. Nếu bạn rút Tiền thắng do lỗi, bạn sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đó; nếu không; số tiền đó sẽ bị trừ vào các khoản tiền khác mà chúng tôi có thể phải trả cho bạn. 

   LV BET có thể chỉnh sửa các lỗi rõ ràng, ví dụ như các lỗi liên quan đến danh tính của người chơi. LV BET cũng có quyền giới hạn hoặc từ chối các khoản tiền cược do lỗi, hư hỏng phần mềm hoặc các trường hợp tương tự. 

  6. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, LV BET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng TRANG MẠNG hoặc các Dịch vụ, từ bất kỳ nội dung nào được đăng trên hoặc thông qua TRANG MẠNG hoặc các Dịch vụ, hoặc từ hành vi của bất kỳ Người dùng nào của TRANG MẠNG hoặc các Dịch vụ, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến.
  7. Trong mọi trường hợp, LV BET hay các giám đốc hay nhân viên của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn các tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ loại thiệt hại tất nhiên nào có thể phát sinh từ hoặc có liên quan với việc Khách hàng sử dụng TRANG MẠNG hoặc các Dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn chế chất lượng, tính chính xác hoặc tính hữu dụng của thông tin được cung cấp.
  8. LV BET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ loại thiệt hại nào gây ra bởi việc Người chơi hoặc các bên thứ ba sử dụng không thỏa đáng Tài khoản.
  9. LV BET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất tiền thắng cược nào gây ra do các trò chơi bị gián đoạn.
  10. Trong mọi trường hợp, LV BET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào được xem hay được cho là phát sinh từ hoặc bị gây ra bởi Trang mạng Internet hoặc nội dung trên trang này, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng vận hành hoặc truyền tải bị chậm trễ hoặc gián đoạn, hỏng đường giao tiếp, bất kỳ việc sử dụng hay sử dụng sai mục đích Trang mạng Internet hoặc nội dung trên đó của bất kỳ ai, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào về mặt nội dung.
  11. Trong trường hợp Người dùng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện của trang web, Người dùng phải đền bù cho LV BET đối với bất kỳ yêu cầu nào của các bên thứ ba và chịu chi trả bất kỳ tổn thất, chi phí hay thiệt hại nào phát sinh từ việc này.
  12. LV BET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi đánh máy, kỹ thuật hay con người nào trong việc vận hành các sản phẩm mà LV BET cung cấp hoặc trong việc vận hành các Dịch vụ. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào, LV BET bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ khoản cược bị ảnh hưởng nào hoặc có quyền chỉnh sửa lỗi đó. Trong trường việc LV BET sửa đổi làm thay đổi các điều khoản của khoản cược, bạn sẽ có cơ hội chấp nhận các điều khoản sửa đổi trước khi khoản cược được xem là hợp lệ.
  13. Hạn mức trách nhiệm ở trên sẽ áp dụng trong phạm vi cao nhất mà pháp luật cho phép tại khu vực có thẩm quyền hiện hành, và trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý tích lũy của LV BET đối với bạn sẽ không vượt quá số tiền mà bạn đã chuyển hoặc đã nạp trong Tài khoản của Khách hàng trên TRANG MẠNG có liên quan đến giao dịch làm phát sinh trách nhiệm pháp lý kể trên.
 21. QUY TRÌNH CHỐNG RỬA TIỀN
  1. Không ai được phép lạm dụng TRANG MẠNG này cho mục đích rửa tiền. LV BET được phép áp dụng các quy trình chống rửa tiền (AML) có thực hành tốt nhất. LV BET bảo lưu quyền từ chối thực hiện kinh doanh với, không tiếp tục thực hiện kinh doanh với, và đảo ngược các giao dịch của, Khách hàng người không chấp thuận hoặc không tuân thủ các yêu cầu và chính sách AML sau đây:
   1. Tiền thắng cược chỉ được trả cho cá nhân ban đầu đã đăng ký mở Tài khoản trực tiếp và chỉ thanh toán vào thẻ tín dụng phát sinh giao dịch ban đầu hoặc Tài khoản trong hồ sơ;
   2. Khi Khách hàng nạp tiền vào một Tài khoản bằng phương thức nạp tiền qua thẻ tín dụng/ghi nợ, thì số tiền thắng cược sẽ chỉ được phân phối cho cá nhân có tên xuất hiện trên thẻ được dùng để nạp tiền và chỉ được trả về cùng một thẻ đó;
   3. Mỗi người chỉ được phép mở một Tài khoản. Tiền thắng cược sẽ không được trả tại những Tài khoản mở bằng tên giả hoặc nhiều Tài khoản do cùng một người mở;
   4. LV BET, tùy theo quyết định của riêng công ty, có quyền tùy thời yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm bằng chứng về danh tính (giấy tờ KYC) như bản sao công chức hộ chiếu hoặc các phương tiện để xác minh danh tính khác khi công ty cho là cần thiết trong một số tình huống và có quyền tạm treo Tài khoản cho đến khi nhận được dầy đủ bằng chứng kể trên;
   5. Mọi giao dịch đều được kiểm tra để ngăn chặn hành vi rửa tiền.
   6. Nếu bạn không tuân thủ các quy định và quy tắc này, thì LV BET có quyền tạm treo Tài khoản của người chơi đang chờ điều tra.
  2. Bất cứ hoạt động đáng ngờ hay gian lận nào đều sẽ bị báo cáo ngay lập tức cho cơ quan có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn Cơ quan Trò chơi Malta (MGA).
 22. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  1. Mọi nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên giao dịch, lô-gô và biểu tượng là tài sản của LV BET hoặc các công ty liên kết của LV BET và được bảo hộ bởi luật bản quyền cũng các hiệp ước và điều khoản quốc tế.
  2. bBạn đồng ý không xóa bất kỳ ghi chú về bản quyền nào hoặc các dấu chỉ khác về quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ từ những tài liệu mà bạn nhận từ LV BET hoặC TRANG MẠNG của LV BET. Bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với, hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép sử dụng các tài liệu này hoặc TRANG MẠNG ngoài những quyền được nêu trong Thỏa thuận này.
  3. Hình ảnh hiển thị trên TRANG MẠNG là tài sản của LV BET hoặc được sử dụng có giấy phép. Bạn đồng ý không tải lên, đăng lên, tái tạo hoặc phân phối bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác được bảo hộ bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác (cũng như quyền công khai và riêng tư) mà trước hết không xin phép chủ sở hữu các quyền đó và xin văn bản đồng ý trước của LV BET.
 23. ĐỀN BÙ
  1. Bạn đồng ý bảo vệ và đền bù cho LV BET và các cán bộ, giám đốc cùng nhân viên của công ty, đồng thời không để họ phải đối mặt với bất kỳ và mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản lệ phí và chi phí luật sư hợp lý phát sinh từ hoặc theo cách có liên quan đến:
   1. việc bạn truy cập hoặc sử dụng TRANG MẠNG hoặc các Dịch vụ;
   2. việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này; hoặc
   3. việc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp hay quy định hiện hành nào.
 24. THỜI HẠN VÀ THANH LÝ THỎA THUẬN
  1. Thỏa thuận này có thời hạn áp dụng không xác định. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào, bạn có quyền làm vậy bằng cách gửi thông báo bằng email đến cho LV BET. Kể từ khi chấm dứt thỏa thuận, bạn sẽ không thể thực hiện các giao dịch mới.
  2. Bạn chỉ có thể chấm dứt thỏa thuận với LV BET bằng cách thông báo bằng văn bản cho bộ phận hỗ trợ khách hàng qua email theo địa chỉ [email protected]
 25. TIẾP THỊ VÀ KHUYẾN MÃI
  1. Trong trường hợp Người chơi giành được một khoản tiền tương đương hai ngàn năm trăm Euro (2.500) trở lên. thông qua việc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ, Người chơi có thể được yêu cầu cấp phép cho LV BET quyền và giấy phép sử dùng, tên và/hoặc ảnh chân dung của Người chơi trên mọi phương tiện như một phần của các nhu cầu khuyến mãi và tiếp thị của LV BET, và cho (các) Trang mạng Internet của công ty, tuy nhiên, là tùy theo quyết định của riêng Người chơi.
 26. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
  1. Bằng cách mở Tài khoản với LV BET, bạn ngầm cho phép xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào tuân theo luật quyền riêng tư hiện hành tại Malta. Việc xử lý dữ liệu cá nhân được quản lý riêng biệt ở phía bảo trì Tài khoản để sử dụng các dịch vụ mà LV BET cung cấp. Mục này sẽ được xác định cùng các quy định đặc biệt liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư mà bạn có thể xem tại đây https://lvbet.com/casino/privacy-policy.
  2. LV BET sẽ làm tất cả để bảo đảm quyền riêng tư, tính bảo mật và an ninh của các Khách hàng, vốn được bảo đảm trong suốt quá trình tương tác của Khách hàng với LV BET và cả sau đó, trong phạm vi cao nhất mà LV BET có thể đạt được.
  3. Khi bạn đăng ký với LV BET, bạn thừa nhận bạn muốn chia sẻ những thông tin riêng tư nhất định với LV BET và những thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo tính an ninh cho các khoản nạp tiền và Tài khoản người chơi của bạn. Thông tin này được thu thập theo các quy trình xác minh nghiêm ngặt của chúng tôi vốn được sử dụng để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền quốc tế và để đảm bảo an ninh và an toàn cho các hoạt động xuyên suốt của khách hàng. Thông tin này sẽ chỉ do các nhân viên bắt buộc phải tiếp cận với nguồn này xử lý.
  4. Nói chung, LV BET thu thập những thông tin cá nhân sau đây của Khách hàng:
   1. Thông tin liên lạc như tên, họ, ngày sinh, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, số điện thoại;
   2. Thông tin ghi hóa đơn và tài chính như số thẻ tín dụng, tên và họ của chủ thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ tín dụng, địa chỉ ghi hóa đơn, tên ngân hàng và số tài khoản ngân hàng;
   3. LV BET bảo lưu quyền yêu cầu gửi ảnh chụp bạn cầm (các) giấy tờ danh tính có màu trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ tính xác thực về danh tính của chủ thẻ.
  5. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đúng sự thật và cập nhật về danh tính của bạn. Ngoài ra, bạn còn phải tuyên bố dứt khoát rằng bạn đăng ký thay mặt cho chính bạn và không lúc nào có ý định thực hiện hành vi có thể bị xem là gian lận cũng như có ý định mạo danh bất kỳ cá nhân nào khác vì bất kỳ mục đích nào khác.
  6. Quy trình thu thập dữ liệu của LV BET bao gồm việc thu thập thông tin tiết lộ tự do của Khách hàng chia sẻ với LV BET, bên cạnh việc cài đặt các cookie cho mục đích thu thập dữ liệu về cách thức mà Khách hàng tương tác với TRANG MẠNG của LV BET. Những công cụ để thu thông tin của Khách hàng này được sử dụng cho mục đích đảm bảo an ninh của chính khách hàng và mọi dữ liệu mà LV BET thu thập chỉ được chia sẻ với những cá nhân bên trong LV BET có tham gia vào việc xác minh thông tin Tài khoản khách hàng cho mục đích minh bạch là đảm bảo tính bảo mật và an ninh cho khách hàng.
  7. LV BET không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin riêng tư hay bảo mật theo cách nào khác liên quan đến Khách hàng của chúng tôi cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Khách hàng, ngoại trừ trong những trường hợp cụ thể mà việc tiết lộ là bắt buộc theo luật pháp, phục vụ lợi ích hợp pháp của LV BET hoặc cần thiết theo cách nào khác nhằm tiến hành phân tích xác minh danh tính của Khách hàng cho mục đích bảo vệ Tài khoản và thông tin cá nhân của khách hàng.
  8. Bằng cách đăng ký với LV BET và thông qua việc tương tác tự nguyện mà khách hàng thực hiện với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của LV BET, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp thuận sử dụng tất cả hoặc một phần thông tin mà bạn cung cấp liên quan đến Tài khoản người chơi LV BET, các giao dịch mà bạn thực hiện thông qua tài khoản này và những tương tác mà bạn thực hiện với LV BET và thay mặt LV BET. Mọi tương tác mà bạn thực hiện với LV BET sẽ được LV BET lưu lại làm hồ sơ và qua đó có thể được LV BET sử dụng trong những trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Khách hàng và LV BET.
  9. LV BET sẽ làm tất cả để đảm bảo tính bảo mật đối với thông tin cá nhân của Khách hàng bao gồm cả việc thực hiện các quy trình bảo vệ dữ liệu được thiết kế nhằm đảm bảo tính bảo mật của Khách hàng. LV BET đảm bảo chính sách bảo vệ dữ liệu của công ty được cập nhật thường xuyên nhằm bảo đảm thông tin của bạn được bảo vệ liên tục.
  10. Bất cứ hoạt động nào khả nghi hay gian lận đều sẽ bị báo cáo ngay lập tức cho cơ quan có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đơn vị Trí tuệ Tài chính (Finance Intelligence Unit - FIU).
  11. KHÁCH HÀNG đồng ý thông báo cho LV BET nếu khách hàng, thành viên trong gia đình của khách hàng (ví dụ như vợ/chồng, người chung sống, con và vợ/chồng hoặc người chung sống của con, và cha mẹ) là Người có Ảnh hưởng Chính trị theo quy định của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (Financial Action Task Force - FATF). Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về Chống Rửa tiền quy định Người có Ảnh hưởng Chính trị là “những cá nhân hiện hoặc đã được tin tưởng giao phó cho chức năng công việc nổi bật tại tổ chức nhà nước, ví dụ như người đứng đầu Nhà nước hoặc chính trị gia cao cấp, quan chức chính phủ, quan chức tư pháp hoặc quân đội, nhà điều hành cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước hoặc quan chức của đảng chính trị quan trọng.
 27. CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH CỦA LV BET
  1. Sau khi đăng ký tài khoản với LV BET, bạn sẽ tự động làm thành viên các chương trình khách hàng trung thành của chúng tôi.
  2. LV BET sẽ thưởng cho hoạt động chơi của bạn thông qua thang điểm LV Point và tính năng LV Wheel.
  3. Bạn có thể giành được điểm LV Point trong cả Nhà cái thể thao và Sòng bạc.
  4. Bạn sẽ thu được điểm LV Point khi cược vào Nhà cái thể thao bằng tiền thật. Điểm được tạo theo các cược của người chơi. Mỗi €5 tạo 1 điểm LV.
  5. Người chơi Sòng bạc chỉ có thể giành được điểm LV Point qua LV Wheel.
  6. Bạn có thể đổi điểm LV Point thành tiền mặt mà không cần đáp ứng yêu cầu nào về đặt cược.
  7. Mỗi 100 điểm LV Point được đổi thành €1 (hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ khác).
  8. Để đổi điểm thành tiền, bạn bắt buộc có ít nhất 200 điểm LV Point.
  9. Điểm LV Point không bao giờ hết hạn.
  10. Điểm LV Point riêng và không thể chuyển cho người khác.
  11. LV Wheel là tính năng chỉ khả dụng trong Sòng bạc. Vui lòng đọc thêm về LV Wheel TẠI Đ Y.
 28. CỜ BẠC CÓ TRÁCH NHIỆM
  1. LV BET cam kết đảm bảo Khách hàng chơi cờ bạc một cách có trách nhiệm, nhưng chúng tôi cũng thừa nhận cờ bạc có thể gây nghiện đối với một số người và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ. Biết được điều này, chúng tôi cung cấp nhiều biện pháp nhằm nâng cao các thực tiễn cờ bạc có trách nhiệm.
  2. Những biện pháp kể trên bao gồm cài đặt giới hạn nạp tiền, số tiền cược và thời gian chơi cũng như khả năng tự cấm đánh bạc trong khoảng thời gian xác định và không xác định. Bạn có thể cài đặt những tính năng trên thông qua trang web bằng cách vào trang Cờ bạc có trách nhiệm và/hoặc gửi email đến bộ phận chăm sóc khách hàng.
  3. LV BET cho phép khách hàng tự cấm bản thân đánh bạc từ tài khoản của mình trong suốt một phiên chơi hoặc trong các khoảng thời gian 24 giờ, 30 ngày, 90 ngày. Nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi cũng có thể đóng tài khoản vĩnh viễn theo yêu cầu của người chơi. Khi thay đổi này được thực hiện đối với tài khoản người chơi trong một khoảng thời gian được xác lập, sẽ không thể mở lại tài khoản đó vì bất cứ lý do nào cho đến sau khi thời gian đã xác lập đó trôi qua. Trong suốt thời gian không cờ bạc này, LV BET sẽ làm tất cả có thể để ngăn người chơi mở tài khoản mới.
  4. Người chơi tại LV BET có thể xác định số tiền nạp, số tiền thua và giới hạn cược trong một khoảng thời gian hoặc đoạn thời gian nhất định.
  5. Trước khi các giới hạn có thể có của người chơi được tăng lên, các hạn chế được nâng thêm hoặc Tài khoản được bỏ chặn, cần có thời gian chờ quyết định là bảy ngày trước khi yêu cầu có thể được LV BET xử lý. Yêu cầu xin giới hạn thấp hơn hoặc yêu cầu gia hạn thời gian tự cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
  6. Người chơi có thể yêu cầu đặt giới hạn số tiền muốn thua cược hoặc đặt cược tối đa trong một khoảng thời gian hoặc đoạn thời gian nhất định.
  7. Người chơi có thể khóa Tài khoản trong khoảng thời gian xác định hoặc không xác định khi khách hàng không còn muốn cờ bạc, chơi trò chơi hoặc đặt cược.
  8. Khi người chơi chọn khóa Tài khoản, người chơi sẽ không thể mở Tài khoản mới trước khi thời gian chờ quyết định trôi qua. Các Tài khoản mới sẽ bị đóng và số dư sẽ bị đóng băng, với số tiền thưởng nhận được không thỏa đáng sẽ bị trừ khỏi số tiền kể trên. Khi Tài khoản khóa được mở lại, sau khoảng thời gian chờ quyết định, người chơi sẽ một lần nữa có thể chơi các trò chơi.
  9. Tất cả yêu cầu mở lại được phân tích bởi bộ phận Cờ bạc có trách nhiệm trong thời gian quy định. Nếu người chơi đóng Tài khoản vĩnh viễn, không thể mở lại ngay Tài khoản đó. Người chơi cần nêu rõ vì sao muốn mở lại Tài khoản này và cung cấp đồng thuận của mình qua một ứng dụng có chữ ký và bằng văn bản. Tuy vậy, LV BET bảo lưu quyền không mở Tài khoản nói trên nếu công ty cảm thấy không cần mở lại Tài khoản đó vì bất cứ lý do nào.
  10. Trang Cờ bạc có trách nhiệm cũng có nhiều liên kết dẫn đến các pháp nhân và nguồn thông tin bên ngoài có thể hỗ trợ trong trường hợp nghiện cờ bạc. Nếu bạn thấy rằng bạn bị nghiện cờ bạc một cách tiêu cực, chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm giúp đỡ ở mục này trên trang web. Hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ [email protected] nếu bạn thấy rằng cờ bạc có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn hoặc bạn thấy mình có vấn đề về cờ bạc.
  11. Bằng cách vào và chơi trên Trang mạng của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng khi chơi trò chơi may mắn thông qua việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Phần mềm bạn có rủi ro bị thua mất tiền. Người chơi tự chịu trách nhiệm chi trả số tiền thua cuộc phải chịu thông qua Tài khoản Người chơi.
  12. Xin lưu ý rằng khi đăng ký, tất cả người dùng mới phải chấp nhận và đồng ý với các điều sau: “Tôi xác nhận rằng tôi không sở hữu bất kỳ Tài khoản người dùng nào khác với LV BET và tôi chưa từng tự cấm mình sử dụng dịch vụ của LV BET.” Do đó, sẽ không có khoản tiền nạp, tiền thua hay tiền thắng nào được nợ/hoàn trả cho khách hàng nếu liên quan đến Tài khoản trùng lặp/mở thêm theo cách gian lận, ngoại trừ số dư chưa sử dụng còn lại từ tiền nạp sẽ được hoàn trả đầy đủ. Để điều tra đầy đủ những trường hợp đó, Bộ phận Cờ bạc Có trách nhiệm hoặc Bộ phận Chống Gian lận có quyền yêu cầu thêm giấy tờ như thẻ căn cước và xác minh qua điện thoại/giọng nói.
  13. LV BET giám sát tất cả các kênh giao tiếp và xem xét kỹ lưỡng mọi tài liệu được gửi. Dựa trên thông tin mà người chơi cung cấp hoặc truyền đạt, Energy có quyền tạm dừng hoạt động trong tài khoản người chơi nếu người chơi có các dấu hiệu gặp vấn đề chơi cờ bạc.
  14. Đánh bạc khi chưa đủ 18 tuổi là một hành vi phạm tội và chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn quyền truy cập của những người dưới 18 tuổi. LV BET có quyền yêu cầu chứng minh độ tuổi từ bất kỳ người dùng nào vào bất kỳ lúc nào và mọi khoản tiền thắng cược sẽ bị tịch thu nếu khi hoàn thành xác minh độ tuổi, khách hàng được chứng minh là chưa đủ tuổi.
 29. TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG
  1. “Tài khoản không hoạt động” là tài khoản có số dư tiền thật và không có cược nào được ghi nhận trong sáu (6) tháng liên tiếp (180 ngày).
  2. Trước khi tài khoản của bạn bị gắn nhãn là Không hoạt động, LV BET sẽ liên hệ trước với bạn ít nhất là 30 ngày qua email. Bạn có thể kích hoạt lại Tài khoản không hoạt động bằng cách đăng nhập vào tài khoản đó và đặt cược.
  3. Sau khi trở thành Tài khoản không hoạt động, LV BET sẽ tính phí quản trị là năm (5) EUR hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của tài khoản: 5 GBP, 5 USD, 5 CAD, 5 NZD, 25 PLN, 25 BRL, 50 NOK, 400 RUB, 400 INR, 1500 HUF, 150000 VND, 100 ZAR ou cho mỗi 30 ngày đối với tài khoản của bạn, miễn là số dư của tài khoản vẫn dương.
 30. KHIẾU NẠI

  Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất. Tuy nhiên, nếu có khiếu nại, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua e-mail theo địa chỉ [email protected], hoặc qua trò chuyện trực tiếp. Đại diện chăm sóc khách hàng của LV BET sẽ trả lời bạn trong vòng 3 ngày. Các khiếu nại gửi qua mạng xã hội sẽ không được xem là khiếu nại chính thức.

  Để được giải quyết trong thời gian sớm nhất, bạn cần cung cấp thông tin rõ ràng về danh tính cũng như các chi tiết liên quan đến trường hợp của mình trong khiếu nại. Đại diện hỗ trợ khách hàng sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng giải quyết nội bộ vấn đề được báo cáo.

  Đại diện hỗ trợ khách hàng sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng giải quyết nội bộ vấn đề được báo cáo. Toàn bộ quá trình khiếu nại có thể cần đến 8 tuần để đánh giá và phản hồi. Bạn sẽ luôn nhận được thông báo về quyết định cuối cùng.

  Nếu bạn cảm thấy khiếu nại chưa được giải quyết hoặc không hài lòng với quyết định về trường hợp của mình, bạn có thể trình nộp vấn đề lên cấp cao hơn bên ngoài, tới một trong các nhà cung cấp ADR của chúng tôi là eCOGRA hoặc ThePOGG.

  Biểu mẫu để sử dụng dịch vụ ADR của eCOGRA được cung cấp tại đây.

  Bạn có thể tìm thêm thông tin và gửi khiếu nại tới ThePOGG tại:đây.

  Ngoài ra, nền tảng Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến (ODR) có thể cung cấp thêm các dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế tại EU. Xem thêm thông tin tại đây: http://ec.europa.eu/odr.

  Nếu người dùng vẫn cảm thấy khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng hoặc khiếu nại mang bản chất cờ bạc có trách nhiệm và không thể giải quyết thông qua một dịch vụ ADR, người dùng có thể liên lạc với Cơ quan Trò chơi Malta (MGA) qua địa chỉ e-mail [email protected] để giải quyết.

  Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần chúng tôi hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Những người đại diện chuyên nghiệp và thân thiện của bộ phận Dịch vụ Khách hàng sẽ luôn sẵn lòng trợ giúp.

  Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần chúng tôi hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Những người đại diện chuyên nghiệp và thân thiện của bộ phận Dịch vụ Khách hàng sẽ luôn sẵn lòng trợ giúp.

Để xem các sửa đổi trước đây về Điều khoản và Điều kiện, vui lòng nhấn vào đây