Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Mindennapi üzleti tevékenysége során az LV BET számos azonosítható személyre vonatkozó adatot használ fel, beleértve az Önre vonatkozó adatokat is. Ezen adatok gyűjtésével és felhasználásával az LV BET számos olyan szabályozásnak van alávetve, amelyek szabályozzák az ilyen tevékenységek elvégzésének módját és azokat a biztosítékokat, amelyeket figyelembe kell venni azok védelme érdekében.

Ez az adatvédelmi szabályzat meghatározza a személyes adatok biztonságos gyűjtését, tárolását, kezelését, feldolgozását és megosztását, beleértve az érzékeny adatokat és más nem személyes adatokat, amelyeket az LV BET jogszerűen szerez Öntől az LV BET szolgáltatások használata által. Ez az adatvédelmi szabályzat a www.lvbet.com webhelyre, valamint az LV BET Group egyéb márkáira, webhelyeire, termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozik.

Ha LV BET szolgáltatásokat használ, beleegyezik személyes adatainak gyűjtésébe, tárolásába, kezelésébe, feldolgozásába és megosztásába a jelen Adatvédelmi Szabályzat értelmében. Ha nem ért egyet ezzel a szabályzattal, kérjük, tartózkodjon az LV BET által nyújtott szolgáltatásokhoz vagy a vállalkozás más aspektusaihoz való hozzáféréstől, azok használatától vagy az azokkal való interakciótól.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a nyilatkozatot teljes egészében, gondosan és az Általános Szerződési Feltételeinkkel együtt kell elolvasnia.

A „mi”, „miénk” és „LV BET” hivatkozások a Fairload Limitedre vonatkoznak. (Adatkezelő)

ADATKEZELŐ

Az Ön személyes adatainak kezelője a Fairload Limited, amely az Európai Unió tagállamának, Máltának a jogszabályai szerint van bejegyezve. Regisztrációs száma C71200, bejegyzett címe: 115B, Old Mint Street, Valletta, VLT1515, Málta. Vegye fel velünk a kapcsolatot: SEGÍTSÉG. Ha további információra vagy segítségre van szüksége személyes adataival kapcsolatban, keresse fel adatvédelmi tisztviselőnket a dpo@lvbet.com címen.

MIT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

Amikor szolgáltatásainkat használja, személyes adatokat gyűjthetünk, többek között, de nem kizárólagosan:

a. vezeték- és keresztnév
b. e-mail-cím
c. IP cím.
d. telefonszám.
e. lakhely szerinti cím.
f. Születési dátum
g. Nem.
h. Műszaki információk minden olyan eszközről, amelyet a szolgáltatásainkhoz vagy más műszaki információkhoz való hozzáféréshez használ.
i. Információk az LV BET szolgáltatások használatáról, beleértve az arra vonatkozó információkat, hogy mikor, hogyan és hol használja a szolgáltatásokat.
j. Mikor regisztrál egy fiókot, hozza létre vagy módosítja a profilját, megadja a preferenciáit, regisztrál vagy vásárol a szolgáltatásokon keresztül.
k. Információk az Ön be- és kifizetéseiről.
l. Bármely más adat, amelyet a szolgáltatásainkon keresztül ad meg nekünk.
m. Bármely más adat, amelyet saját belátása szerint megad nekünk, amikor kapcsolatba lép velünk (beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit, például a faji vagy etnikai hovatartozását, a vallási vagy filozófiai meggyőződését, a szexuális életét, a szexuális irányultságát, a politikai véleményét, a szakszervezeti tagságát, az egészségével kapcsolatos információkat, valamint a genetikai és biometrikus adatokat).
n. Az ügyfél-átvilágítási folyamat részeként és a törvénynek megfelelően az LV BET további információkat vagy dokumentumokat kérhet Öntől.
o. Harmadik fél szolgáltatóktól (főként állami forrásokkal dolgozó magánvállalatoktól) gyűjtött adatok a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és a felelősségteljes szerencsejáték érdekében.
p. A nyilvánosan elérhető forrásokból származó adatok, például a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, az Instagram, a Google keresés stb.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL EZEKET AZ ADATOKAT?

Az LV BET tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és elkötelezett amellett, hogy megvédje azokat, és azokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje, nevezetesen:

A máltai adatvédelmi törvény (a máltai törvények 586. fejezete), valamint a különböző kiegészítő jogszabályok;

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EU Általános Adatvédelmi Rendelet - "GDPR").

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről (negyedik uniós pénzmosási irányelv),

Gaming Act, 2018 (Cap 583., Málta törvényei),

Bármely más adatvédelmi jogszabály vagy eszköz a működési területen vagy piacon, amelyet területi vagy területen kívüli alkalmazási kör alapján lehet alkalmazni.

Az adatok megadása erre a célra kötelező. Az ezen rendeletek szerinti adatkezelés célja az azonosítás és ellenőrzés (az életkor és a törvény által előírt egyéb személyes adatok ellenőrzése), az engedéllyel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó felelősségteljes szerencsejáték-kötelezettségek, a pénzmosás megelőzése és az LV BET-re vonatkozó megfelelőségi eljárások elvégzése.

Az Ön adatait akkor is feldolgozhatjuk, ha az az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges, azaz

Az LV BET weboldal üzemeltetésének hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása, az interaktív szolgáltatásokban, versenyeken és általában a promóciókban való részvétel lehetővé tétele;

Felhasználói fiókjának konfigurálása és kezelése;

Versenyek, promóciók és bónuszok szervezése (beleértve a résztvevőkkel való kapcsolattartást, a nevezések értékelését, a díjak kiosztását, az adófizetést stb.).

Online fizetések feldolgozása.

A felhasználó értesítése a szolgáltatásainkat érintő változásokról.

Az Önnel való kommunikáció.

Ezen adatok megadása önkéntes, azonban szükséges a szolgáltatásaink használatához. Ezek megadása nélkül nem fogja tudni használni a Webhelyünket.

Beleegyezhet abba is, hogy adatait más célokra is feldolgozzuk, azaz marketing célokra, hogy személyre szabott marketinginformációkat és reklámkampányokat biztosítsunk, amelyeket az LV BET a weboldalán és harmadik felek weboldalain és/vagy szolgáltatásain jelenít meg az LV BET-en megrendelt szolgáltatásokról Önről gyűjtött összesített adatok alapján, vagy amelyek érdekelhetik Önt. Az LV BET e-maileket küldhet Önnek, vagy előugró üzeneteket jeleníthet meg az LV BET szolgáltatásairól és frissítéseiről. Minden olyan esetben, amikor az adatkezeléshez az Ön hozzájárulására van szükség, tájékoztatjuk Önt az adatkezelés hatóköréről, jellegéről és céljairól, és kérjük az Ön hozzájárulását. Ezen adatok megadása önkéntes.

Az LV BET az adatokat törvényes célokra is feldolgozza, feltéve, hogy ezen érdekek egyike sem sérti az Ön jogait, szabadságát és érdekeit. Vagyis statisztikai célokra vagy az LV BET szolgáltatásainak és irányelveinek javítására vagy módosítására.

Az LV BET profilozhatja az Ön személyes adatait, ami azt jelenti, hogy az LV BET felhasználhatja az összegyűjtött információkat az Önnek címzett kommunikáció személyre szabásához.

Az LV BET nem használ algoritmusokat a profilozott adatokon olyan automatizált döntések meghozatalához, amelyek befolyásolhatják az Ön egyéni jogait vagy az LV BET és az Ön közötti szerződésből eredő jogokat. Azaz az LV TÉT nem tesz automatikus ajánlatokat a játékokban tanúsított viselkedése alapján.

Az LV BET-et azonban a törvények és az engedélyezési feltételek kötelezik arra, hogy figyelemmel kísérje a játékosait, hogy azonosítsa azokat az embereket, akik szerencsejáték-problémákkal szembesülhetnek, vagy fennáll annak a veszélye, hogy szerencsejáték-problémák alakulnak ki. Az egyedi játékosokat leíró adatok alapján egy speciális algoritmus biztosítja számunkra a szerencsejáték-függőség becsült valószínűségét, lehetővé téve az LV BET számára, hogy kölcsönhatásba lépjen az ilyen játékosokkal, hogy segítséget vagy támogatást nyújtson. Az előrejelzéseken alapuló döntések emberi beavatkozás nélkül nem születnek meg automatikusan.

MEDDIG ŐRIZZÜK AZ ADATAIT?

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az ésszerűen szükséges a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok és jogi kötelezettségek teljesítéséhez.

Az LV BET egy bizonyos ideig tárolhatja az Ön személyes adatait, miután Ön megszűnteti ügyfél státuszát, a ránk vonatkozó jogi és engedélyezési rendelkezések miatt. Ezen időszak után az LV BET biztonságosan törli vagy anonimizálja az Ön adatait – Ha a törlés nem lehetséges (mert az adatokat biztonsági archívumokban tároljuk), akkor biztonságosan tároljuk, elkülönítjük és megvédjük az adatait a további felhasználástól, amíg a törlés lehetségessé nem válik.

A „szükségesség” meghatározásához használt kritériumok az adott személyes adatok jellegétől függenek. Általában a fiók lezárásától, az utolsó bejelentkezéstől vagy tranzakciótól számított legfeljebb öt évig őrizzük meg a személyes adatait, ha a fiók nincs lezárva, de inaktív marad, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek. Az alábbi szituációk kivételt képeznek a megőrzési időszak alól:

Ha véglegesen kizárjuk bármelyik szolgáltatásunkból, ezeket az információkat határozatlan ideig megőrizzük;

Ha nyomozás alatt áll, vagy ha lehetséges csalás vagy egyéb bűncselekményt állapítottunk meg, személyes adatait hosszabb ideig megőrizhetjük, és szükség szerint együttműködhetünk az illetékes hatóságokkal.

Jogvita esetén személyes adatait legalább a vita teljes időtartama alatt megőrizzük, és szükség esetén megvédjük jogainkat az ebből eredő bármely későbbi követelés vagy eljárás során.

MARKETING CÉLOKRA VALÓ ADATHASZNÁLAT

Ha feliratkozott az általunk kínált szolgáltatásokra, akkor direkt marketinget küldhetünk Önnek az általunk vagy a Csoportunk által kínált egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy Ön hozzájárult az ilyen marketinganyagok fogadásához. Bizonyos személyes adatait harmadik fél marketingpartnereink feldolgozhatják, hogy lehetővé tegyék számunkra, hogy telefonon, e-mailben, push értesítéseken, SMS-ben kommunikáljunk Önnel, és tájékoztassuk a szolgáltatóktól származó díjakról és/vagy ajándékokról stb.

A feldolgozáshoz való hozzájárulás részben vagy egészben bármikor módosítható a „Fiókom” beállításaiban. Ha további információra van szüksége ezzel kapcsolatban, itt tudathatja velünk.

Minden marketingkommunikációnk tartalmazni fogja az arra vonatkozó utasításokat, hogy hogyan lehet leiratkozni az ilyen típusú marketingkommunikációk fogadásáról. A kérés teljes végrehajtása akár 72 órát is igénybe vehet.

Az Ön által megadott adatokat arra is felhasználhatjuk, hogy releváns hirdetéseket és személyre szabott tartalmakat jelenítsünk meg Önnek szolgáltatásainkról bizonyos harmadik fél közösségi média platformokon, amelyeket a releváns közösségi média oldalakon (pl. Facebook, Twitter) bocsátanak rendelkezésünkre. Ha nem szeretné látni ezeket a hirdetéseket, módosíthatja beállításait a közösségi média oldalakon. Ha nem szeretné, hogy megosszuk adatait a közösségi média oldalakkal, közvetlenül felveheti velünk a kapcsolatot.

TELEFONHÍVÁSOK

Az Ügyfélszolgálati Központunkba érkező és onnan induló telefonhívások rögzíthetők képzési és biztonsági célokra, valamint a kapott szolgáltatással kapcsolatos kérdések megoldására.

KÉTLÉPCSŐS AZONOSÍTÁS

A kétlépcsős azonosítással nagyobb biztonságot adhat az LV BET számlájához.

Új eszközről vagy országból az LV számlájára való bejelentkezésre irányuló minden kísérletet egy 6-jegyű hitelesítési kód követ, amelyet a mobiltelefonszámra vagy a regisztráció során megadott e-mail címre küldünk. A bejelentkezési kísérlet után meg kell adnia a generált kódot. Ehhez írja be a kódot a mobil SMS-ből vagy e-mailből a "Token" mezőbe.

Ez az eljárás megvédi fiókját a szokatlan tevékenységektől vagy potenciális harmadik fél általi hozzáféréstől még abban az esertben is, ha ismert a jelszava. Ha bármilyen okból nem kapja meg az ellenőrző kódot, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

COOKIE-K

Az LV BET és külső partnerei (hirdetési és elemzési partnerek) különböző technológiákat használnak az információk gyűjtésére, például cookie-kat és webjelzőket, valamint egyéb technológiákat a szolgáltatások, a webhelyek és a felhasználói élmény javítására és testreszabására; a szolgáltatások eléréséhez és használatához a jelszó újbóli megadása nélkül; a szolgáltatások használatának és ügyfeleink érdekeinek megértéséhez; annak megállapításához, hogy egy e-mailt megnyitottak-e és cselekedtek-e; valamint az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetések megjelenítéséhez.

  • Ahol feltétlenül szükséges.

Ezek a cookie-k és hasonló technológiák emlékeznek az Ön választásaira, például a nyelvre, a keresési paraméterekre vagy a bejelentkezéseire. Az LV BET ezeket a cookie-kat használja, hogy személyre szabottabb élményt nyújtson a választásai alapján.

  • Teljesítmény és elemzés céljából.

Ezek a cookie-k és hasonló technológiák információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók hogyan használják a szolgáltatásokat, és lehetővé teszik az LV BET számára, hogy javítsa ezen szolgáltatások működését. Az LV BET Google Analytics cookie-kat használ annak megértéséhez, hogy a látogatók hogyan jutnak el termékeinkhez és webhelyünkhöz, és hogyan böngészik azokat, hogy azonosítsák a fejlesztendő területeket, például a navigációt, a felhasználói élményt és a marketingkampányokat.

  • Célzott cookie-k vagy hirdetési cookie-k.

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek az Ön böngészési szokásairól annak érdekében, hogy a hirdetéseket az Ön érdeklődésének megfelelően jelenítsék meg. Emlékeznek az Ön által meglátogatott webhelyekre, és ezeket az információkat megosztják más felekkel, például hirdetési technológiai szolgáltatókkal és hirdetőkkel.

  • Közösségi média cookie-k

Ezeket a cookie-kat akkor használjuk, amikor információkat oszt meg egy közösségimédia-megosztási gomb vagy egy „tetszik” gomb használatával webhelyeinken, összekapcsolja fiókját, vagy egy közösségimédia-webhelyen keresztül kapcsolatba lép a tartalmunkkal. A közösségi hálózat rögzíti ezeket az adatokat, és összekapcsolható a célzási/hirdetési tevékenységekkel.

Ha le szeretne iratkozni a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkról, a böngészője beállításainak módosításával utasíthatja a cookie-k elfogadásának leállítására, vagy arra, hogy figyelmeztesse Önt, mielőtt elfogadna egy cookie-t a meglátogatott webhelyekről. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni szolgáltatásaink minden aspektusát. Az LV BET és külső partnerei webjelzők (más néven nyomkövető pixelek) segítségével is gyűjtenek adatokat. Számos böngésző saját kezelőeszközzel rendelkezik a HTML5 helyi tárolóobjektumok eltávolításához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja kikapcsolni a cookie-kat vagy egyéb technológiákat, amelyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatásokhoz.

SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA

Az LV BET biztonságosan oszt meg olyan információkat harmadik felekkel, amelyek segítik az LV BET működését, szolgáltatásainak nyújtását, fejlesztését, integrálását, testreszabását, támogatását és forgalmazását. Az LV BET biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozását magában foglaló minden kapcsolatra dokumentált szerződés vonatkozzon, amely tartalmazza a GDPR által előírt konkrét információkat és feltételeket.

Az LV BET külső partnereivel és szolgáltatóival működik együtt, hogy webhely- és alkalmazásfejlesztést, játékszoftvert, tárhelyet, karbantartást, biztonsági mentést, tárolást, virtuális infrastruktúrát, fizetésfeldolgozást, elemzést és egyéb szolgáltatásokat biztosítson, amelyek megkövetelhetik tőlük, hogy hozzáférjenek az Önre vonatkozó információkhoz, vagy felhasználják azokat. Ide tartoznak a szoftverszolgáltatók, a fizetési rendszerek szolgáltatói, az LV BET-tel foglalkozó szervezetek. Ha egy szolgáltatónak hozzá kell férnie az Ön adataihoz, hogy szolgáltatásokat nyújtson az LV BET nevében, ezt az LV BET szigorú utasításai alapján teszi, beleértve az Ön adatainak mindenkori védelmét szolgáló irányelveket és eljárásokat is.

Ha a törvény előírja, az LV BET kiadhatja az Ön adatait a rendőrségnek vagy más hatóságnak – ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az IP-címet és a feltételezett jogellenes vagy tisztességtelen tevékenység részleteit, például egy adott fizetési formával való visszaélést vagy biztonsági kockázatértékelést.

Személyes adatait megoszthatjuk az LV BET Csoporton belül és ezekkel a más szervezetekkel:

a. Bűnüldöző szervek, szabályozók és egyéb jogi hatóságok.
b. Hitelreferencia ügynökségek.
c. Csalásmegelőző ügynökségek.
d. Személyazonosságot ellenőrző ügynökségek.
f. Szervezetek, amelyek bemutatják Önt nekünk.
g. Harmadik felek, akikkel Ön kéri vagy engedélyezi, hogy megosszuk adatait.
h. Az Ön által kért termékek vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges harmadik felek.
i. A harmadik felek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megfeleljünk a megfizethetőségi szabálynak (ha van ilyen).

Az LV BET az online szerencsejáték-szolgáltatások nyújtásával foglalkozó leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások csoportjának tagja. Adatait az LV BET átadhatja a leányvállalatnak vagy kapcsolt vállalatnak, hogy szolgáltatásokat nyújthasson Önnek, vagy javíthassa ezen szolgáltatások minőségét. Biztosítjuk Önt arról, hogy az LV BET Group minden vállalata ugyanolyan szintű védelmet biztosít az Ön adatai számára. Ha az LV BET fúzióban, felvásárlásban vagy eszközök értékesítésében vesz részt, továbbra is biztosítjuk személyes adatainak megfelelő szintű biztonságát.

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EGT-N KÍVÜLI ORSZÁGOKBA

Az LV BET biztonságosan oszt meg olyan információkat harmadik felekkel, amelyek segítik az LV BET működését, szolgáltatásainak nyújtását, fejlesztését, integrálását, testreszabását, támogatását és forgalmazását. Az LV BET biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozását magában foglaló minden kapcsolatra dokumentált szerződés vonatkozzon, amely tartalmazza a GDPR által előírt konkrét információkat és feltételeket.

Az LV BET külső partnereivel és szolgáltatóival működik együtt, hogy webhely- és alkalmazásfejlesztést, játékszoftvert, tárhelyet, karbantartást, biztonsági mentést, tárolást, virtuális infrastruktúrát, fizetésfeldolgozást, elemzést és egyéb szolgáltatásokat biztosítson, amelyek megkövetelhetik tőlük, hogy hozzáférjenek az Önre vonatkozó információkhoz, vagy felhasználják azokat. Ide tartoznak a szoftverszolgáltatók, a fizetési rendszerek szolgáltatói, az LV BET-tel foglalkozó szervezetek. Ha egy szolgáltatónak hozzá kell férnie az Ön adataihoz, hogy szolgáltatásokat nyújtson az LV BET nevében, ezt az LV BET szigorú utasításai alapján teszi, beleértve az Ön adatainak mindenkori védelmét szolgáló irányelveket és eljárásokat is.

Ha a törvény előírja, az LV BET kiadhatja az Ön adatait a rendőrségnek vagy más hatóságnak – ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az IP-címet és a feltételezett jogellenes vagy tisztességtelen tevékenység részleteit, például egy adott fizetési formával való visszaélést vagy biztonsági kockázatértékelést.

Személyes adatait megoszthatjuk az LV BET Csoporton belül és ezekkel a más szervezetekkel:

a. Bűnüldöző szervek, szabályozók és egyéb jogi hatóságok.
b. Hitelreferencia ügynökségek.
c. Csalásmegelőző ügynökségek.
d. Személyazonosságot ellenőrző ügynökségek.
f. Szervezetek, amelyek bemutatják Önt nekünk.
g. Harmadik felek, akikkel Ön kéri vagy engedélyezi, hogy megosszuk adatait.
h. Az Ön által kért termékek vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges harmadik felek.
i. A harmadik felek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megfeleljünk a megfizethetőségi szabálynak (ha van ilyen).

Az LV BET az online szerencsejáték-szolgáltatások nyújtásával foglalkozó leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások csoportjának tagja. Adatait az LV BET átadhatja a leányvállalatnak vagy kapcsolt vállalatnak, hogy szolgáltatásokat nyújthasson Önnek, vagy javíthassa ezen szolgáltatások minőségét. Biztosítjuk Önt arról, hogy az LV BET Group minden vállalata ugyanolyan szintű védelmet biztosít az Ön adatai számára. Ha az LV BET fúzióban, felvásárlásban vagy eszközök értékesítésében vesz részt, továbbra is biztosítjuk személyes adatainak megfelelő szintű biztonságát.

LEGYEN TISZTÁBAN A JOGAIVAL!

A GDPR értelmében Önt jogok illetik meg. Ezek a következőkből állnak:

1. A hozzájárulás visszavonásának joga.
Ez azonban nem érvényteleníti a korábban jóváhagyott feldolgozást.

2. A tájékoztatáshoz való jog.
Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatait hogyan és miért dolgozzák fel.

3. Hozzáférés joga:
Önnek jogában áll másolatot kérni az Önről tárolt személyes adatokról.

4. A helyesbítéshez való jog.
Ha a személyes adatok pontatlanok, jogában áll helyesbítést kérni, és kitölteni a hiányos személyes adatokat.

5. Az elfeledtetéshez való jog.
Kérheti tőlünk, hogy töröljük személyes adatait, ha nincs törvényes alapja annak, hogy folytassuk ezen személyes adatok feldolgozását. Ez a jog csak bizonyos körülmények között érvényes, mivel a jogi kötelezettségek magukban foglalják az adatmegőrzési időszakokat.

6. A feldolgozás korlátozásához/kifogásolásához való jog.
Bizonyos körülmények között joga van tiltakozni vagy korlátozni személyes adatainak feldolgozását, amennyiben ez a feldolgozás hozzájáruláson vagy a mi jogos érdekünkön alapul. Azonban annak ellenére, hogy kifogásai vannak vagy korlátozni kívánja az adatkezelést, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok vagy jogi kötelezettségek állnak fenn, kötelesek vagyunk folytatni az említett adatkezelést.

7. Az adathordozhatósághoz való jog.
Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban bocsássák rendelkezésére (GDPR 20. cikk), és hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik félnek. Ez azokra a személyes adatokra vonatkozik, amiket az érintett hozzájárulása alapján kezelnek és ha az adatkezelés automatizált módon történik.

8. Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok.
Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, ha a döntés jelentős hatással van Önre; adott esetben ragaszkodhat az emberi beavatkozáshoz. Önnek joga van arra is, hogy kifejezze álláspontját és megtámadja a döntéseket.

9. Az elállás joga.
Önnek általános joga van visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Ha bármelyik jogára szeretne hivatkozni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal a SUPPORT@LVBET.COM e-mail-címen, és írja le kérését.

10. Panasztételhez való jog
Önnek joga van panaszt benyújtani az Információs és Adatvédelmi Biztos Hivatalához a idpc.info@idpc.org.mt címre küldött kérelemmel, vagy látogasson el a Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM1549, Malta címre.

SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI

Az LV BET időről időre módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Az LV BET arra ösztönzi Önt, hogy olvassa el az aktuális Adatvédelmi szabályzatot, amikor szolgáltatásokat használ, hogy tájékozódjon az adatkezelési gyakorlatainkról és arról, hogyan segíthet az adatai védelmében.

Ha nem ért egyet a jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosításával, akkor tartózkodnia kell az LV BET szolgáltatások használatától, és inaktiválnia kell a fiókját (fiókjait) a fent leírtak szerint.

 

Utoljára módosítva – 2023.12.07.