Polityka zwrotu

 1. Niniejsza Polityka zwrotu obowiązuje klienta w zgodzie z jego prawami, przysługującymi mu z tytułu właściwych przepisów o ochronie konsumenta.
 2. Wszystkie sumy pieniężne zdeponowane przez klienta zostaną przelane na jego konto gracza. Fundusze klienta znajdują się na rachunkach bankowych, które nie są wykorzystywane do transakcji biznesowych.
 3. W przypadku sporu dotyczącego zdeponowanych przez klienta środków pieniężnych, klient może zażądać zwrotu.
 4. Aby zażądać zwrotu, klient musi skontaktować się z działem Obsługi Klienta, opisać problem i podać żądaną kwotę zwrotu.
 5. Żądanie zwrotu zostanie rozpatrzone pod warunkiem, że zdeponowane środki wciąż są dostępne na koncie użytkownika, a żądanie zostało wystosowane w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od chwili złożenia depozytu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu do momentu, aż tożsamość właściciela konta zostanie potwierdzona w stosowny sposób.
 7. Zwrot zostanie zrealizowany przy użyciu tej samej formy płatności co depozyt. W przypadku, gdy forma płatności użyta do zrealizowania depozytu nie może być użyta do wypłacenia zwrotu, zwrot zostanie zrealizowany przelewem bankowym.
 8. Jeśli żądanie zwrotu zostanie odrzucone, klient będzie powiadomiony o powodach decyzji.
 9. Jeśli klient jest niezadowolony ze sposobu zakończenia sprawy, może skontaktować się z działem Obsługi Klienta. Pracownik działu Obsługi Klienta skontaktuje się z klientem w celu rozwiązania problemu.
 10. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, klient może zapoznać się z naszą polityką składania zażaleń.
 11. Obowiązuje ogólny regulamin LV BET.