Regulamin

UMOWA POMIĘDZY KLIENTEM A FAIRLOAD LIMITED NA KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

Wersja - 7.2 Ostatnia aktualizacja – 21/04/2022

 1. Wstęp
  1. Niniejsze warunki (“Regulamin” lub “Umowa”) stanowią i regulują stosunki umowne pomiędzy stronami, Fairload Limited zwanego dalej jako “LV BET”; a Tobą, jako Użytkownikiem, zwanego dalej “Klient”, “Ty” lub “Gracz”.
 2. Definicje
  1. W niniejszym Regulaminie poniższe słowa i terminy, jeśli kontekst nie będzie wymagał innego brzmienia, nabierają następującego znaczenia:
  2. “Formularz rejestracyjny” oznacza formularz, który Gracz zobowiązany jest wypełnić poprawnymi danymi w celu założenia Konta Gracza.
  3. “Gra” oznacza każdą grę zaprezentowaną na stronie internetowej przez LV BET dla korzyści Użytkowników i zaakceptowaną przez organ nadzorujący.
  4. “Strona internetowa”, “Strona Web” lub “Strona” oznacza stronę internetową www.LVbet.com i wszystkie inne powiązane z nią strony, dostępne poprzez linki.
  5. “Nazwa użytkownika i hasło” oznaczają nazwę użytkownika oraz hasło wybrane przez Gracza podczas rejestracji na stronie LVbet.com i wszystkich innych powiązanych z nią stronach.
  6. Organ nadzorujący” oznacza Malta Gaming Authority (MGA) (Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, http://www.mga.org.mt) - publiczny urząd odpowiedzialny za wszelkie formy gier na Malcie.
  7. “Serwis” oznacza wszelkie usługi oraz gry oferowane przez LV BET wymienione na stronie www.lvbet.com, w tym kasyno online i zakłady sportowe, ale nie ograniczając się do nich.
  8. “Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie licencjonowane przez Nas, w tym wszystkie programy i bazy danych oraz inne treści pochodzące lub dostępne i używane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej, pozwalające uczestniczyć w grach kasyna online oraz zakładach sportowych.
  9. Kasyno na żywo” lub “Kasyno internetowe” to wersja online tradycyjnego kasyna, która umożliwia użytkownikom granie w gry kasyna przez internet, w czasie rzeczywistym.
  10. “My, Nas” lub Fairload” oznacza LV BET.
  11. “Konto Użytkownika”, “Konto Gracza”, “Konto Gier” lub"Konto” oznacza Konto osobiste założone przez Użytkownika i utrzymywane przez LV BET w celu umożliwienia gry w kasynie online i zawierania zakładów sportowych.
  12. “Ty”, “Klient”, “Gracz”, “Użytkownik” lub “Właściciel konta” oznacza użytkownika serwisu i oprogramowania dostępnego poprzez stronę internetową, posiadającego związek umowny z LV BET.
  13. “Gracz za pieniądze” oznacza osoby powyżej 18 roku życia lub w wieku minimalnym uprawniającym je do korzystania z gier pieniężnych na terenie kraju, w którym przebywają (obstawiając prawdziwe pieniądze w “Grach Pieniężnych”). Klienci mogą uczestniczyć w grach jako „Gracze testowi” używając wirtualnych środków w celach gry lub też jako „Gracz za pieniądze” grając za prawdziwe pieniądze.
  14. “Gry dla zabawy” oznacza gry zdefiniowane w niniejszej umowie, lecz które posiadają ograniczenia i są oferowane w specjalnym trybie gry, który nie obejmuje transakcji pieniężnych pomiędzy Klientem a Operatorem. Jedynym celem tego trybu (“Gry dla zabawy”) jest zapewnienie możliwości „Graczowi testowemu” wypróbowania oferowanych gier zanim dokona On zakładu za prawdziwe pieniądze.
 3. Ogólne
  1. “LV BET” w poniższych warunkach i zasadach odnosi się do Fairload Limited, firmy zarejestrowanej na Malcie pod poniższym adresem: Fairload Limited, 115B, Old Mint Street, Valletta, VLT1515, Malta.
  2. Pojęcie „Klient” oznacza każdą osobę lub podmiot, który wyraża zgodę na wszystkie warunki i zasady LV BET otwierając konto i grając w gry na stronie internetowej LV BET.
  3. Rejestrując się w LV BET, potwierdzam, że zakłady sportowe są niedostępne dla klientów zamieszkujących na terytorium Niemiec.
  4. Wszyscy Klienci (poza przebywającymi na terenie Wielkiej Brytanii) korzystający ze strony internetowej LV BET akceptują niniejsze Warunki i Zasady korzystania z serwisu („Umowa”).
  5. Umowa określa warunki, zasady i ryzyko, jakie Klient ponosi korzystając z serwisu LV BET dostępnego pod adresem www.lvbet.com (“Strona internetowa”). Jeśli Klient ma jakiekolwiek pytania dotyczące Umowy, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
  6. Zanim Klient stanie się aktywnym i zarejestrowanym użytkownikiem LV BET, musi przeczytać, zgodzić się i zaakceptować wszystkie Warunki i Zasady zawarte w niniejszej Umowie (bez ich modyfikacji). Są to warunki i zasady określone poniżej, a także te włączone przez odniesienie. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, Klient wyraża zgodę na wszystkie warunki i zasady niniejszej Umowy.
  7. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Klienta podczas rejestracji pól „Rozumiem i akceptuję Warunki i Zasady”, “Oświadczam, że mam ukończone 18 lat” oraz kliknięciu przycisku „Utwórz nowe konto” na stronie www.lvbet.com. Klient zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu strony internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na Warunki i Zasady zawarte w Umowie oraz nie zamierza odwiedzać i korzystać ze strony internetowej po rejestracji konta, wówczas powinien niezwłocznie powiadomić o tym LV BET w formie pisemnej.
  8. Niniejsza Umowa podlega prawu maltańskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim, z wyjątkiem zbioru przepisów dotyczących konfliktu praw. Wszelkie działania prawne lub postępowania wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane wyłącznie w sądach znajdujących się na Malcie, a Strony tym samym nieodwołalnie zgadzają się na osobistą jurysdykcję tamże.
  9. LV BET nie odpowiada w żaden sposób przed żadną z osób w przypadku zaistnienia siły wyższej lub jakiejkolwiek decyzji rządu lub instytucji prawnej. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wszystkie inne postanowienia pozostają w mocy niedotknięte tą podzielnością.
  10. Niezastosowanie się strony do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie uznane za zrzeczenie się tego warunku lub postanowienia.
  11. LV BET może dokonać cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Klienta.
  12. LV BET może okresowo zmieniać warunki niniejszej Umowy, publikując je po zmianach na swej stronie. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzanie aktualizacji Umowy. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. W przypadku dalszego korzystania z witryny internetowej, usług lub oprogramowania oferowanego przez LV BET, Klient akceptuje wszelkie Warunki i Zasady niniejszej Umowy wraz z jej najnowszymi zmianami. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się ze zmianami dokonanymi w Umowie, powinien On natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie LV BET, koniecznie w formie pisemnej.
  13. LV BET jest prowadzony przez Fairload Ltd, spółkę zarejestrowaną na Malcie zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
  14. Fairload Ltd. operuje pod licencją MGA o numerze MGA/B2C/282/2015, wydaną przez Malta Gaming Authority (MGA).
  15. W przypadku klientów grających zakłady online w Irlandii, numer zdalnej licencji bukmachera to 1016541. Licencja wydana została dla Fairload Limited przez irlandzki rząd i dotyczy wyłącznie zakładów sportowych.
  16. W przypadku zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez informację widoczną w osobnym oknie, które pokaże się po zalogowaniu się do konta gracza. Gracz będzie zobowiązany do zaakceptowania nowych Warunków i Zasad.
 4. Umowa o usługach online
  1. Niniejsza Umowa zawarta jest pomiędzy LV BET a Klientem. Umowa ma zastosowanie do strony LV BET, w tym jej treści elektronicznej oraz oprogramowania, poprzez które dostarczane są do Klienta gry i usługi oferowane przez LV BET.
  2. LV BET zastrzega sobie prawo do ustanowienia pewnych warunków (poza tymi wyszczególnionymi w klauzulach 3, 4, 5, 6, 7) w celu umożliwienia Graczom gry (np. minimalna liczba ukończonych gier, weryfikacja zarejestrowanych płatności) oraz rozszerzenia lub zmiany usług na stronie w dowolnym momencie.
 5. Dostępność usług
  1. Usługi są dostępne i mogą być używane tylko i wyłącznie przez osoby, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z prawem właściwym dla ich kraju zamieszkania. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, czy w jego kraju legalnym jest korzystanie z hazardu online.
  2. Usługi nie są dostępne dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie osiągnęły pełnoletności (“Nieletni”). W przypadku, gdy Gracz jest niepełnoletni, nie może korzystać z naszych usług. Jeżeli dana osoba nie spełnia warunków koniecznych do zostania naszym Klientem, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej. Udział w grach pieniężnych (jako “Gracz za pieniądze”) jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat lub wymagany minimalny wiek, który przewidziano w przepisach w jurysdykcji obowiązującej w kraju zamieszkania Użytkownika.
  3. LV BET może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o dostarczenie dokumentów prawnych potwierdzających wiek oraz odmówić mu możliwości korzystania z gier w przypadku, gdy istnieją powody sądzić, że wymagania dotyczące minimalnego wieku nie zostały spełnione.
  4. Niezależnie od okoliczności, nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z naszych usług przez nieuprawnione do tego osoby lub nieletnich.
  5. Usługi oferowane przez LV BET są niedostępne, gdy są one niezgodne z prawem użytkowania/są nielegalne (włączając w to, ale nie ograniczając się do Stanów Zjednoczonych). LV BET zastrzega sobie prawo do odmowy i/lub anulowania usługi według własnego uznania.
 6. Rejestracja
  1. W celu uczestniczenia w grach jako Gracz, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.lvbet.com lub innej stronie połączonej z nią i dostępnej poprzez www.lvbet.com, a tym samym otworzyć „Konto Gracza”. Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostarczony przez LV BET, który zawiera następujące dane:
   1. Tożsamość Klienta. Klient gwarantuje podanie swych prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji dotyczących tożsamości podczas procesu rejestracji. Wszelkie nieprawdziwe informacje, podszywanie się pod inną osobę lub podmiot, wprowadzanie w błąd lub podawanie się za osobę trzecią, podmiot lub stowarzyszenie, a także użycie fałszywych nagłówków lub podjęcie innych działań lub zaniechań w celu ukrycia tożsamości przed LV BET w dowolnym celu będą ścigane z całą surowością prawa. LV BET zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta i wszelkich podanych przez niego informacji.
   2. Data urodzenia. Potwierdzasz, że masz 18 lat lub minimalny wiek, który uprawnia do uczestnictwa w grach hazardowych w danym kraju. Żadna osoba poniżej 18 roku życia nie może dokonać rejestracji konta gracza, ponieważ udział w grach hazardowych poniżej 18 roku życia jest przestępstwem. W przypadku dokonania przez osobę nieletnią rejestracji konta gracza oraz złożenia depozytu, wszelkie wygrane zostaną zatrzymane, natomiast wpłacone środki zostaną zwrócone. LV BET zastrzega sobie prawo do zweryfikowania daty urodzenia, podanej na etapie rejestracji, zanim będzie możliwość:
    • Wpłaty środków na konto gracza;
    • Uzyskaniem dostępu do darmowych gier/gier dla zabawy;
    • Gry za własne pieniądze lub za bonus LV BET.
   3. Twoje miejsce zamieszkania. W celu weryfikacji Twojego miejsca zamieszkania możemy poprosić Cię o dostarczenie dowodu tożsamości, na przykład skanu dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy i/lub rachunku za media lub wyciągu bankowego wygenerowanego w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
   4. Poprawny adres e-mail oraz aktualny numer telefonu (stacjonarny/komórkowy).
   5. Spersonalizowana i poufna Nazwa Użytkownika („Pseudonim”, „Nick”). Nazwa Użytkownika musi być unikalna i łatwo rozpoznawalna. Obraźliwe lub nieprzyzwoite nazwy są niedozwolone. Zabrania się również używania nazw, które odnoszą się do internetowych linków lub nawiązują do określonych praw użytkownika (np. termin „Administrator” zarezerwowany jest dla LV BET). Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia/zamknięcia Konta Gracza z niedopuszczalną Nazwą Użytkownika. W takim przypadku Konto Gracza może zostać ponownie otwarte, gdy zostanie dokonana i zaakceptowana odpowiednia zmiana Nazwy Użytkownika.
   6. Hasło. Użytkownik jest zobowiązany wybrać silne i nieprzewidywalne hasło bezpieczeństwa. Ponadto odpowiedzialny jest za jego odpowiednie zabezpieczenie.
  2. Podczas procesu rejestracji, Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych identyfikacyjnych, w tym adresu zamieszkania, adresu e-mail i/lub aktualnego numeru telefonu.
  3. Użytkownik zapewnia, że wszelkie informacje podane podczas procesu rejestracji są aktualne i w razie jakichkolwiek zmian bezzwłocznie dokona ich stosownej aktualizacji na stronie internetowej LV BET. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek natychmiastowego informowania Nas o wszelkich zmianach danych osobowych.
  4. W przypadku, gdy LV BET ma powody sądzić, że podane informacje są niepoprawne, wówczas mamy prawo do zawieszenia/zamknięcia Konta Użytkownika, zatrzymując wszelkie środki dostępne na koncie.
  5. W momencie dokonywania przez Użytkownika pierwszej wypłaty z Konta Gracza, Klient zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty na temat Jego osobistego rachunku bankowego lub innej dostępnej metody płatności zaakceptowanej przez LV BET.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Nazwy Użytkownika oraz hasła do Konta Gracza. LV BET nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia konta wynikające z niewłaściwego wykorzystania konta przez osoby trzecie w związku z ujawnieniem przez Użytkownika - zamierzonym, przez zaniedbanie lub przypadkowym, poprzez sposób czynny lub bierny - danych logowania osobom trzecim.
  7. Klient dokonuje rejestracji tylko i wyłącznie w swoim imieniu.
  8. W żadnym wypadku nie możesz zarejestrować innego (nowego) konta, jeśli masz już zarejestrowane konto na stronie LV BET - dozwolone jest tylko jedno posiadanie konta na osobę. Posiadanie więcej niż jednego konta jest surowo wzbronione i będzie traktowane jako próba oszustwa, niezależnie od tego czy kolejne konto zostało zarejestrowane przy użyciu prawdziwych danych osobowych użytkownika, danych innego użytkownika serwisu LV BET, danych osób trzecich (niebędących użytkownikami serwisu LV BET) lub fałszywych danych osobowych. LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich kont, które otworzyłeś w dowolnym momencie. Jeśli LV BET ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że doszło do oszustwa, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich powiązanych transakcji, wszelkich premii lub innych promocji bez uszczerbku dla wszelkich innych działań lub zadośćuczynienia, z którego LV BET może skorzystać.
  9. LV BET gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich informacji podanych przez Klienta podczas procesu rejestracji oraz ich przechowywanie zgodnie z Polityką Prywatności.
  10. Zabronione są sprzedaż, transfer i odkupowanie Kont od innych Użytkowników.
  11. Zabronione jest przelewanie pieniędzy na konta innych graczy z Konta Użytkownika przez jego posiadacza lub otrzymywanie pieniędzy od innych na swoje Konto. Pieniądze mogą zostać zwrócone na to samo Konto jedynie, gdy pochodzą z etapu składania depozytu.
  12. Klient gwarantuje, że w celach złożenia depozytu na Konto Gracza posługuje się tylko i wyłącznie swoją kartą kredytową, kontem bankowym lub jakąkolwiek inną metodą płatności i rozwiązaniami, do których jest uprawniony.
  13. Dokonywanie depozytów na Konto Gracza w celach innych niż udział w grach, w szczególności w celach nielegalnych (np. pranie brudnych pieniędzy), jest zabronione. Deponowanie środków pochodzących z przestępstw i/lub innych nielegalnych działalności jest również zabronione.
  14. Klient deklaruje, że nie jest i nigdy nie był nałogowym hazardzistą.
  15. LV BET zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika lub zamknięcia Konta Użytkownika, lecz przy tym informuje, że ewentualne istniejące już zobowiązania będą obustronnie honorowane.
  16. Rejestracja i utworzenie Konta Gracza są bezpłatne.
  17. Nie ma ogólnego prawa dotyczącego rejestracji i udziału w grach.
 7. Bezpieczne przechowywanie hasła
  1. Użytkownik jest zobowiązany wybrać silne i nieprzewidywalne Hasło bezpieczeństwa. Ponadto odpowiedzialny jest za jego odpowiednie zabezpieczenie.
  2. Do obowiązków Gracza należy odpowiednie zabezpieczenie Nazwy Użytkownika oraz Hasła. Wszelkie gry online odnotowane z Konta Użytkownika oraz dane na Koncie Gracza pozostają ważne niezależnie od tego, kto uczestniczy w grze. W przypadku, gdy zachodzi obawa utracenia danych do logowania, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym LV BET. Graczowi zostaną przekazane nowe dane do logowania, a wszelkie przyszłe transakcje dokonane z użyciem wcześniejszych danych będą uznane za nieważne.
  3. LV BET nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za ewentualny dostęp do Konta Użytkownika przez osoby trzecie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty poniesione z powodu nielegalnego wykorzystania Hasła do konta przez osobę trzecią, a także nieautoryzowanego dostępu do konta i/lub transakcji, w których Nazwa Użytkownika i jego Hasło zostały podane prawidłowo.
 8. Ograniczenia w użytkowaniu
  1. LV BET udziela Klientowi niewyłącznego, niezbywalnego i ograniczonego personalnego dostępu do korzystania ze strony internetowej („Licencja”). Użytkowanie strony uwarunkowane jest zaakceptowaniem przez Klienta Warunków i Zasad niniejszej Umowy.
  2. Klient zobowiązuje się nie odsprzedawać materiałów marketingowych dostarczanych przez LV BET, nie udostępniać innym dostępu do serwisu po zalogowaniu się, nie kopiować materiałów dostępnych na stronie w celach sprzedaży lub też w dowolny inny sposób bez uzyskania pisemnej zgody LV BET.
  3. Zobowiązaniem i odpowiedzialnością Klienta jest niekorzystanie w sposób nieautoryzowany ze strony internetowej, dokonany z naruszeniem przepisów niniejszej sekcji.
  4. Klient zobowiązuje się do korzystania z informacji otrzymanych od systemów LV BET wyłącznie w celu realizacji transakcji w obszarze strony.
  5. Użytkownik potwierdza, że nie będzie używać na stronie internetowej LV BET żadnych automatycznych urządzeń komunikacyjnych do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, nachalne, oszczercze, zniesławiające, krępujące, obsceniczne lub nienawistne.
  6. Licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy wygasa, jeżeli LV BET ma podstawy sądzić, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Klienta, w tym adres e-mail, są już nieaktualne lub niepoprawne lub jeśli Klient nie spełnia dowolnego warunku niniejszej Umowy oraz w przypadku, gdy LV BET stwierdzi, iż ze strony Klienta doszło do jakiegokolwiek nadużycia usług lub gier oferowanych przez LV BET. Po otrzymaniu powiadomienia o takim naruszeniu, Klient zgadza się zaprzestać korzystania z usług LV BET. Klient zgadza się również z tym, że LV BET może według własnego uznania, z lub bez zawiadomienia wypowiedzieć Klientowi dostęp do dowolnej lub wszystkich usług, dokonać anulowania transakcji, zmienić lub usunąć wszelkie informacje lub treści z serwisu, z powodu naruszenia postanowień niniejszej umowy.
 9. Naruszenia
  1. Naruszanie postanowień obowiązującej Umowy przez Klienta podczas korzystania ze strony internetowej jest niedozwolone. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uznaje się każde, lecz nie tylko, zachowanie Klienta, który:
   1. umyślnie dostarczył nieprawdziwe lub niepełne informacje;
   2. próbuje manipulować wynikiem gry poprzez nielegalne praktyki, zmiany w oprogramowaniu lub w inny nielegalny sposób;
   3. celowo powoduje uszkodzenia lub usterki na stronie internetowej w celu zakłócenia naturalnego procesu gry;
   4. dokonuje rejestracji więcej niż jednego Konta Gracza na osobę lub w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy określone w niniejszym regulaminie. Powyższa lista nie jest wyczerpująca.
  2. Będzie ingerował lub próbował ingerować w oprogramowanie dostępne na stronie LV BET lub też używał oprogramowania zakłócającego komunikację pomiędzy Klientem a serwerem.
  3. Użycie dowolnego oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji jest surowo zabronione. Zabronione jest również oprogramowanie, które według LV BET pozwala na oszustwa lub uzyskiwanie przez Klienta nieuczciwej przewagi podczas gry. LV BET zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu wykrywania i zapobiegania wykorzystywaniu takiego oprogramowania przez graczy. W przypadku wykrycia przez LV BET lub podejrzenia o wykorzystywanie niedozwolonego oprogramowania, LV BET zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Gracza na okres minimum 6 miesięcy, konfiskaty wszelkich środków dostępnych na koncie i/lub całkowitego wykluczenia z serwisów LV BET.
  4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, LV BET ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Graczem i uniemożliwienia mu dalszego korzystania ze strony internetowej. Ponadto LV BET ma prawo przerwać i zakończyć trwające gry, zablokować Konto Gracza z lub bez wcześniejszego powiadomienia i dokonać konfiskaty wszystkich środków i wygranych Użytkownika do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 10. Likwidacja konta
  1. LV BET zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usług i gier w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, takich jak:
   1. LV BET ma podstawy sądzić, że korzystanie ze strony przez daną osobę jest nielegalne;
   2. LV BET może ponieść jakiekolwiek straty finansowe, prawne lub moralne w wyniku czyjejś działalności;
   3. Jedna lub więcej transakcji dokonanych na stronie zostało ocenione przez LV BET jako przeprowadzone z naruszeniem zasad niniejszej Umowy.
  2. LV BET zakazuje zmowy graczy oraz podejmuje działania zakazujące korzystania z urządzeń, w tym robotów, które zakłócają przebieg normalnej gry.
  3. LV BET zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji lub zablokowania dostępu do gier bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, jeżeli tylko wystąpi taka potrzeba lub/i z powodu błędów technicznych, które mogą zakłócać działanie gier.
  4. LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i skonfiskowania wszystkich środków z takiego konta, gdzie LV BET miało uzasadnione podejrzenie, że gracz popełnił / usiłował popełnić / brał udział w postępowaniu prowadzącym do popełnienia potencjalnego oszustwa lub w inny sposób doradzał w popełnieniu oszustwa przez osoby trzecie lub zhakował lub w nielegalny sposób uzyskał dostęp do konta innych graczy w celu popełnienia oszustwa. Taka aktywność może obejmować między innymi “wnoszenie zakładów przed zorganizowane grupy bukmacherów” , wykorzystanie skradzionych lub sfałszowanych kart debetowych lub numerów kont , fałszerstw , zmów i przekazywania danych lub dokumentów , które są podrobione, skradzione lub w inny sposób naruszone.
  5. Firma LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i przejęcia pozostałych środków w przypadku wykrycia nieprzepisowej gry. Nieprzepisowa gra to m.in.:
   1. Przedłużanie rundy dowolnej gry, w tym funkcji obrotów darmowych i bonusowych, do momentu pozbycia się wymogu dotyczącego obrotu; dokonywanie nowych wpłat przy dostępnych nadal w grze funkcjach obrotów darmowych lub bonusowych.
   2. Po rozpoczęciu funkcji „obrotów darmowych” lub „bonusu” za pomocą środków bonusowych lub pieniędzy gracz zamyka grę i przechodzi do innej. Gracz wraca później do uaktywnionej funkcji po wykorzystaniu środków bonusowych lub spełnieniu warunków obrotu i zamienieniu ich na środki pieniężne.
   3. Środki bonusowe lub pieniężne zostały wykorzystane wyłącznie do przejścia przez etapy bonusu (na przykład zebranie 9 z 10 monet wymaganych do uruchomienia funkcji), a następnie finałowy etap (na przykład ostatnia z 10 wymaganych monet) zostaje dokończony za pomocą środków pieniężnych po wykorzystaniu środków bonusowych lub spełnieniu warunków obrotu i zamienieniu ich na środki pieniężne.
   4. Pozostawienie dużego zakładu na stole, na przykład w blackjacku, i późniejsze wrócenie do niego po wykorzystaniu środków bonusowych lub spełnieniu warunków obrotu i zamienieniu ich na środki pieniężne.
   5. Szybkie wypłacenie środków po wpłacie, na przykład obstawienie zaledwie 1-krotności wpłaty po odebraniu obrotów darmowych, rozpoczęcie wypłaty i uaktywnienie przyznanych obrotów darmowych.
   6. Wykorzystywanie zarówno znanych nam, jak i nieznanych błędów oprogramowania lub systemu, luk, bugów i innych wad dowolnej gry.
   7. W każdym przypadku, gdy wykryjemy lub zostaniemy poinformowani przez dostawcę gry, że użytkownik stosuje lub może stosować techniki liczenia kart.
  6. LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i zatrzymania wszystkich pozostałych środków w przypadku, gdy nasi dostawcy płatności lub dostawcy gier lub sportu zidentyfikowali, że na koncie gracza doszło do nadużycia premii lub oszustwa.
 11. Niedokończone i przerwane gry
  1. W przypadku, gdy jakakolwiek informacja została nieprawidłowo opublikowana na stronie, LV BET podejmie niezbędne działania naprawcze w celu naprawy i zmiany danych w systemie. Wszelkie wygrane osiągnięte w wyniku opublikowania nieprawidłowych informacji zostaną również zweryfikowane i skorygowane.
  2. W przypadku przerwania gry w wyniku jakiegokolwiek błędu wszelkie informacje na temat jej rozwoju zostają automatycznie zapisane w bazie danych, dzięki czemu zawsze posiadamy dostęp do informacji o przebiegu gry. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected].
  3. Zastrzegamy sobie prawo do ponownego rozpatrzenia lub unieważnienia wyników gry, które miały miejsce w momencie występowania problemów technicznych, zostały osiągnięte w wyniku naruszenia zasad Regulaminu lub poprzez dokonanie fałszywego zakładu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich wypłat, które zostały zlecone w wyniku błędu.
 12. Gra za pieniądze (“Games for money”)
  1. Każdy Klient, który dokonał rejestracji Konta Gracza w naszym serwisie oraz zdeponował środki na swym Koncie, może rozpocząć grę za pieniądze.
  2. Zanim Klient będzie mógł rozpocząć grę za prawdziwe pieniądze, konieczne jest dokonanie przez niego depozytu na Koncie Gracza w sposób opisany poniżej.
 13. Gra testowa (dla zabawy)
  1. Każdy Klient, który dokonał poprawnej rejestracji Konta Gracza LV BET i z powodzeniem zalogował się na nie, otrzymuje pewną ilość wirtualnych środków “FUN MONEY” (określoną przez LV BET) na swoje Konto. Umożliwia to Graczowi wypróbowanie gier oferowanych na stronie.
  2. W przypadku jakichkolwiek wygranych, wypłata wirtualnych środków nie jest możliwa.
  3. Wypłata lub zamiana wirtualnych środków na prawdziwe pieniądze nie są możliwe.
  4. Wirtualne środki są automatycznie odnawiane na Koncie Gracza każdego dnia, a ich zakup za prawdziwe pieniądze nie jest możliwy.
 14. Kasyno na Żywo
  1. LV BET “Kasyno na żywo” jest w pełni obsługiwane przez Fairload Limited na podstawie licencji MGA/B2C/282/2015, wydanej przez Malta Gaming Authority (MGA), maltański organ regulacyjny, w dniu 12.07.2017. Zasady gry zostały opisane poniżej.
  2. Podczas gry w “Kasynie internetowym” Gracz może grać tylko przy jednym stole. Gra na wielu stołach jednocześnie jest zabroniona, chyba że jest to dozwolone przez dostawcę kasyna internetowego.
  3. Wszystkie stoły gier “Kasyna na żywo” są monitorowane przez pracowników odpowiednich dostawców kasyn internetowych, a czaty są moderowane. W razie wątpliwości, Gracz może w każdej chwili skontaktować się z dilerem “Kasyna na żywo”. Stosowanie wulgarnych zwrotów, obraźliwy język, składanie ofert matrymonialnych, komentarze na tle seksualnym i groźby są surowo zabronione.
  4. W przypadku pomyłki dealera, nagranie wideo rozdania zostanie poddane analizie przez pracownika odpowiedzialnego za konkretny stół. Decyzja pracownika jest ostateczna i w przypadku faktycznej pomyłki dealera, wszystkie zakwestionowane zakłady zostaną graczowi zwrócone w tym konkretnym rozdaniu.
  5. Gra w “Kasynie internetowym” odbywa się tylko i wyłącznie za środki własne gracza. Środki bonusowe nie mogą być użyte. Operator kategorycznie zabrania zawierania zakładów za środki własne i/lub bonusowe, gdzie szansa wygranej jest równa lub większa niż 70% (pewny zakład). Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta gracza i uniemożliwienia i/lub zatrzymania wygranej lub wypłaty uzyskanej w wyniku naruszenia zasad regulaminu serwisu i gier.
  6. Gry dostarczane przez Evolution są niedostępne dla graczy mieszkających w następujących miejscach: Manitoba, Kolumbia Brytyjska, Quebec i Ontario.
  7. Powyższe zasady “Kasyna na żywo” obowiązują jako uzupełnienie Ogólnego Regulaminu LV BET.
 15. Zakłady Sportowe
  1. zawieranie zakładów:
   1. Po zawarciu i zaakceptowaniu zakładu, odpowiednia kwota zostaje pobrana z Konta Użytkownika. Jego obowiązkiem jest również sprawdzenie, czy dokonuje poprawnego zakładu. Po zgłoszeniu zakładu nie ma możliwości jego anulowania lub zmiany. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy akceptacji lub jedynie częściowej akceptacji zakładów.
   2. W przypadku chęci zawarcia przez Klienta więcej niż jednego zakładu, będą one rozpatrywane w kolejności otrzymania zgłoszeń.
   3. Szereg zakładów może być traktowany jako jeden, gdy Klient wysyła wiele kopii tego samego zakładu. LV BET zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich zakładów, które są wynikiem zmowy między dwoma lub większą liczbą graczy lub gdy istnieje podejrzenie, że jedno konto jest używane przez kilka różnych osób.
   4. Przyjmowanie i wypłata środków z zakładów podlegają różnym limitom. Dotyczą one w szczególności wysokości stawki, limitu konkretnego zdarzenia, limitu maksymalnej wygranej oraz osobistego limitu Klienta. Limity te mogą ulec zmianie bez powiadomienia i będą wymienione na liście zakładów lub wyszczególnione na Koncie Użytkownika. LV BET zastrzega sobie prawo do ograniczenia stawki zakładów przed zaakceptowaniem zakładu i / lub do zmiany kursów przed zawarciem zakładu.
   5. Wszystkie ceny i kursy podlegają wahaniom. Każdy zakład zaakceptowany po oficjalnym czasie rozpoczęcia zostanie unieważniony, chyba że zaznaczono inaczej (np. w przypadku zakładów na żywo).
  2. Ważność zakładów:

   1. akład jest uznany za ważny tylko wówczas, gdy po jego zawarciu został wydany kod transakcji. Taki zakład staje się widoczny w zakładce “Moje Zakłady”.
   2. Klient oświadcza, że w pełnił zrozumiał Regulamin i zasady, którym podlega oraz zasady, standardy i procedury internetowego hazardu.
   3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłady, które nie zostały zawarte z jakiejkolwiek przyczyny. Mogą to być, lecz nie tylko: awarie komputerowe, awarie usług telekomunikacyjnych lub połączeń internetowych. Nie honorujemy zakładów, które zostały złożone, lecz które nie zostały potwierdzone w sposób opisany powyżej w punkcie (ii)
   4. Zabronione jest korzystanie z jakiegokolwiek systemu lub oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji, takich jak maszyny, komputery, oprogramowania lub inne zautomatyzowane systemy zaprojektowane specjalnie w celu ingerencji w nasze oprogramowanie. Nie będziemy honorować żadnych zakładów, do których zawarcia wykorzystano opisane systemy lub oprogramowania bazujące na sztucznej inteligencji.
  3. Wygrane:

   1. Wygrane będą dodawane do Konta Użytkownika po uzyskaniu przez LV BET potwierdzenia rezultatów.
   2. Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty pocztowe, zagubione, opóźnione, nieczytelne, niekompletne, uszkodzone, zepsute, nieprawidłowe: korespondencję, wnioski, roszczenia dotyczące wygranych lub materiałów wpisowych wysyłanych przez Klienta. Wszelkie wnioski, oświadczenia lub reklamacje dotyczące wygranych, które otrzymujemy, stają się własnością LV BET w chwili ich otrzymania i nie będą zwracane Klientowi, dlatego radzimy zachować kopię wszelkich przekazywanych materiałów.
   3. Maksymalna wypłata dla każdego zakładu/kuponu to 250.000,00€ (two hundred fifty thousand euros) dla każdej obstawionej kwoty i dla wszystkich rodzajów zakładów, niezależnie od tego, czy będzie to zakład pojedynczy, zakład wielokrotny czy też system kilku kolumn. Dla przykładu, w tym ostatnim przypadku, jeśli suma wypłaty z dowolnej kolumny przekracza 250.000,00€ (two hundred fifty thousand euros), LV BET wypłaci Klientowi w sumie nie więcej niż 250.000,00€ (two hundred fifty thousand euros). Jeśli okaże się, że Użytkownik (zarejestrowany w dowolnym kraju) otworzył kilka kont i zawarł kilkukrotnie taki sam zakład, łamiąc postanowienia niniejszego Regulaminu, limit wypłaty stosuje się do sumy wygranych uzyskanych z danych zakładów.
  4. Zasady Zakładów Sportowych:

   1. Zasady Zakładów Sportowych są napisane i egzekwowane w języku angielskim. LV BET zastrzega sobie prawo do tłumaczenia Warunków i Zasad (w tym Zasady Zakładów Sportowych) na wybrane inne języki. Jeżeli z jakichś powodów treść Regulaminu różni się w różnych językach, nadrzędną pozostaje angielska wersja językowa. Ma to również zastosowanie w odniesieniu do zasad poszczególnych gier, treści strony internetowej, a także innych informacji dotyczących programów bonusowych, kampanii marketingowych i innych pokrewnych zagadnień.
   2. Regulamin podzielony jest na część dotyczącą zasad ogólnych oraz część specjalną, dotyczącą poszczególnych dyscyplin sportu. Zarówno zasady ogólne, jak i specjalne, traktowane są jako części tego samego Regulaminu. W szczególnych sytuacjach będą obowiązywać dodatkowe, specjalne zasady, odnoszące się do pewnych dyscyplin i rynków zakładów sportowych. Wspomniane zasady specjalne mają pierwszeństwo nad Regulaminem ogólnym Zakładów Sportowych.
   3. Poza wspomnianymi powyżej, inne ręcznie dodane Zasady Specjalne, które można znaleźć na stronie w zakładce “Wydarzenia”, są traktowane jako integralna część Regulaminu.
   4. LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Regulaminu w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania Klientów o każdej ze zmian. Klienci są odpowiedzialni za to, aby na bieżąco zapoznawać się z obowiązującymi wersjami Regulaminu. Zawieranie zakładów przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem najnowszej wersji Regulaminu Zakładów Sportowych.
  5. Warunki ogólne

   1. Klient zawierający zakład deklaruje, iż:
    1. Ma ukończone 18 lat, a podane przez niego informacje są prawdziwe i aktualne.
    2. Został w pełni poinformowany odnośnie regulaminu obstawiania zakładów sportowych, jest jego świadomy i akceptuje go.
    3. Przed zawarciem zakładu nie zna jego rezultatu, bądź nie jest jego świadomy.
    4. Nie podejmuje i nie będzie podejmował żadnych działań mogących mieć wpływ na wynik zdarzenia, bądź zdarzeń na które zawarł zakład.
    5. Środki, za które zawiera zakłady nie pochodzą z żadnego nielegalnego źródła i jest on prawnie upoważniony do obrotu nimi.
    6. Zapoznał się z dostępnymi informacjami na temat niebezpieczeństw wynikających z uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od gier i zakładów, a także że ten problem bezpośrednio go nie dotyczy.
    7. Uczestniczy w grach tylko w swoim imieniu i nie jest powiązany z innymi podmiotami.
    8. Nie jest członkiem żadnej grupy wykluczonej z zawierania zakładów na stronie, a w szczególności: uczestnikiem oferowanych na stronie wydarzeń (aktywnie biorącym udział w zawodach sportowcem, trenerem, sędzią itp.), członkiem firmy bukmacherskiej, bądź innej przyjmującej zakłady.
   2. Firma nie jest zobowiązana do weryfikacji informacji zadeklarowanych powyżej w podpunkcie e (i), jednakże jest uprawniona do anulowania wybranych zakładów (również archiwalnych), a także pochodzących stamtąd wygranych w dowolnym momencie, gdy tylko podane przez Klienta informacje okażą się nieprawdziwe. Pozostałe środki zostaną wypłacone, konto zostanie zamknięte, a dalsze transakcje nie będą możliwe.
   3. W momencie zawarcia zakładu Klient akceptuje warunki serwisu i jest zobowiązany do ich przestrzegania. Zakład jest ważny i prawidłowo zawarty wówczas, gdy został on zapisany w systemie LV BET. Będzie on również wtedy widoczny na koncie gracza. Jednostronne anulowanie zakładu przez Klienta jest wykluczone. Możliwe jest usunięcie lub korekta zdarzeń wybranych na stronie, ale tylko przed ostatecznym potwierdzeniem i zawarciem zakładu. Gracz jest w pełni odpowiedzialny za zawarte przez niego zakłady, potwierdzając zawarcie zakładu Klient nie może ubiegać się o jego unieważnienie, bądź wycofanie.
   4. LV BET nie ma obowiązku udzielania Graczom dodatkowych informacji takich jak: rodzaj rozgrywek (mecz ligowy czy pucharowy), inny niż standardowy czas gry (w przypadku rozgrywek młodzieżowych, mini-turniejów, meczów towarzyskich, zawodów w hali) czy lokalizacji zdarzenia (neutralny stadion) itp. Jeżeli jednak podane są dodatkowe dane, mają one jedynie charakter informacyjny bez żadnego wpływu na ostateczne rozliczenie zakładów. To samo dotyczy przedstawianych statystyk, tabeli oraz wyników na żywo.
   5. Firma ma prawo do anulowania poszczególnych zakładów (w tym zakończonych), jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie oszustwa z nimi związanego. Oznacza to, iż stawki z kwestionowanych zakładów zostaną zwrócone na Konto Gracza, konto zostanie zamknięte, pozostałe środki zostaną wypłacone, a dalsze transakcje nie będą możliwe.

   6. Z podejrzeniem oszustwa w związku z zawarciem zakładów sportowych mamy do czynienia, kiedy co najmniej jeden z poniższych warunków zostaje spełniony:
    1. stawka postawiona na zdarzenie zakończone nietypowym wynikiem,
    2. stawka postawiona na zdarzenie z niezwykle wysoką wygraną,
    3. wielokrotne zawieranie zakładów na niezwykłe mecze/rozgrywki,
    4. powtarzanie tych samych typów w takiej samej lub podobnej kombinacji,
    5. zawieranie zakładów wskazujące na grupę połączonych ze sobą graczy.
   7. LV BET w niektórych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zakładów bez konieczności podania przyczyny. Żaden Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta. LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia podwójnie utworzonych kont. W takich przypadkach szczegółowe dane zostaną przeniesione na najczęściej używane Konto Klienta. LV BET zastrzega sobie możliwość cofnięcia wszelkich praw Klientowi, który zawarł identyczne zakłady jak dwóch lub więcej innych Użytkowników. Może to prowadzić do konfiskaty wygranych oraz anulowania zakładów włącznie z tymi już rozstrzygniętymi.
   8. Rozliczenie zakładów następuje po opublikowaniu oficjalnych rezultatów. W przypadku podejrzenia oszustwa związanego z “ustawianiem” meczów LV BET zastrzega sobie prawo do rozliczenia środków po zakończeniu niezbędnego dochodzenia. Wszelkie zażalenia na rozliczenie zakładu i wypłaty z nim związane, bez względu na jego typ muszą zostać złożone w formie pisemnej (listownie, mailowo, bądź faxem) w ciągu 14 dni po rozliczeniu go przez LV BET.
   9. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia każdej sumy przypisanej do jego konta przez pomyłkę. Wszystkie wygrane w następstwie błędu lub pomyłki uważane są za nieważne, a LV BET ma prawo do cofnięcia wszystkich pomyłkowo dodanych środków.
   10. LV BET zastrzega sobie prawo do poprawy każdej oczywistej pomyłki, bądź błędu oraz do podjęcia niezbędnych kroków, aby zapewnić satysfakcjonujący poziom świadczonych Klientowi usług. Oczywista pomyłka może być spowodowana błędem ludzkim, jak również problemem technicznym prowadzącym do publikowania nieprawidłowych informacji na stronie internetowej. Przykładami oczywistych błędów mogą być: źle wyświetlana (odwrócona) linia handicapu, złe linie under/over, błędne kursy (np. błąd w kursie 25,0 zamiast 2,50), niewłaściwa nazwa uczestnika zdarzenia, niewłaściwa godzina meczu bądź ewidentny błąd w systemie. W takich wypadkach LV BET uznaje wszystkie zakłady, których to dotyczy jako nieważne i zwraca za nie stawki na konta graczy. Dodatkowo jeśli zakład został zaakceptowany z kursami, które wyraźnie odbiegają od rynkowych w momencie zawarcia zakładu lub były błędne w porównaniu do szansy zajścia danego rezultatu, LV BET posiada prawo do zwrotu takich zakładów.
   11. Niedozwolonym jest wybranie na jednym kuponie kilku typów wyraźnie ze sobą powiązanych. Taki rodzaj zakładu może zostać anulowany nawet po zakończeniu zdarzenia.
   12. Jeśli zdarzenie rozpoczęło się przed pierwotnie ogłoszonym czasem rozpoczęcia i nie jest ono oferowane na żywo, wszystkie zakłady zawarte po jego faktycznym rozpoczęciu (start meczu, początek seta lub wyścigu, itd.) uznane zostaną za nieważne i będą zwrócone.
   13. Maksymalna stawka zakładu zależy od wysokości kwoty jaką LV BET akceptuje w momencie zawarcia zakładu i może różnić się dla różnych sportów oraz dla poszczególnych Klientów. Jeżeli zakład jest większy niż wysokość pierwotnie ustanowiona przez LV BET (kwota może się zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia), wtedy stawka zostanie rozpatrzona indywidualnie. Wszystkie zakłady wysłane do manualnej akceptacji mogą zostać odrzucone, zaakceptowane częściowo, albo całkowicie, niezależnie od wysokości stawki zgłaszanej przez klienta. LV BET zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zakładu zgłoszonego do akceptacji. Każdy zakład, który z jakiegokolwiek powodu nie został rozpatrzony przed rozpoczęciem zdarzenia, zostanie automatycznie anulowany. LV BET posiada prawo do ustanowienia osobnych limitów dla każdego Klienta i na każdy typ zakładu.
   14. Jeżeli jakiś rodzaj zakładu bądź zdarzenia nie jest opisany w regulaminie, włączając specjalny opis dla pojedynczych zakładów znajdujący się na stronie internetowej, LV BET zachowuje prawo do rozstrzygania spraw spornych w trybie indywidualnym.
   15. Ustawianie meczów
    1. W przypadku potencjalnej ingerencji w wynik meczu oraz tworzenie oceny meczu (włączając przypadki podejrzenia ustawiania meczów) LV BET zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłaty wygranych lub anulowania zakładów na dany mecz oraz do przekazania informacji na temat właściwej strony odpowiednim służbom do dalszego zbadania i w celu zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.
    2. LV BET zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłaty wygranych oraz dokonania zwrotu stawek na wydarzenie w przypadku wystąpienia solidnych podstaw do stwierdzenia, że mecz został ustawiony. Do takich podstaw może należeć wysokość, liczba i charakterystyka zakładów postawionych za pomocą jednej lub wszystkich możliwych metod obstawiania.
     Pod uwagę brane są również decyzje odpowiednich federacji i organów regulacyjnych. W takich przypadkach LV BET zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat powiązanej strony organom zarządzającym do dalszego sprawdzenia i w celu zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.
  6. Zasady ogólne. W przypadku sprzeczności pomiędzy poszczególnymi zasadami w regulaminie, np. pomiędzy regułami dotyczącymi konkretnego sportu, a tymi dotyczącymi konkretnego typu zdarzenia lub zakładu, ma miejsce następujący porządek (w kolejności od najważniejszego):

   1. Szczegółowy regulamin dla zdarzeń/rynków (typów zakładu) (dostępne obok “Zdarzenie” albo “Rynek” na stronie Internetowej),
   2. Szczegółowy regulamin dla sportów,
   3. Zasady ogólne,
   4. Warunki korzystania z serwisu.
 16. Wypłaty
  1. Wszelkie zlecone wypłaty obsługuje dział finansowy LV BET. LV BET zastrzega sobie prawo do przeprowadzania procedury weryfikacji oraz, w przypadku wątpliwości, anulowania wypłata i zwrotu środków na konto gracza. W celu zlecenia pierwszej wypłaty niezbędna jest pełna weryfikacja konta gracza poprzez przesłanie dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika. LV BET zastrzega sobie prawo, że w dowolnym czasie może przeprowadzić dodatkową weryfikację w postaci potwierdzenia tożsamości, wieku oraz adresu zamieszkania. Wszystkie metody wypłat oraz informacje na ich temat dostępne są w sekcji „Wypłata”.
  2. Wszelkie koszty związane ze zleconą wypłatą, jeżeli takowe występują i zostały opublikowane na stronie, ponoszone są przez odbiorcę (Klienta).
  3. Wypłata wygranych lub ich części może zostać zrealizowana wyłącznie po uprzednim zleceniu jej przez gracza. Prosimy zauważyć, że wyłącznie jedna wypłata środków tygodniowo wolna jest od dodatkowej opłaty. Stała opłata wynosi 5 € (lub ekwiwalent w innej walucie) i zostanie dodana do wszystkich kolejnych wypłat w tym samym tygodniu. Minimalna kwota wypłaty środków może oscylować między 10 € a 20 € (lub ekwiwalent w innej walucie), w zależności od jurysdykcji w kraju gracza i wybranej walucie. Gracz ma prawo do wypłaty wszystkich środków z salda w momencie zamknięcia konta gracza. Informujemy, że naliczona zostanie opłata administracyjna w wysokości dziesięciu procent (10%), która wynosi co najmniej dziesięć Euro (10 €). Maksymalna kwota wypłaty uzależniona jest od dostawcy i metody płatności.
  4. Dane osobowe Użytkownika konta gracza oraz dane osobowe właściciela konta bankowego (lub każdego innego konta w zależności od metody płatności) muszą być takie same. LVBET zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości i weryfikacji konta bankowego (lub innego konta w zależności od metody płatności). Zlecenie wypłaty nie będzie możliwe do czasu otrzymania wymaganych dokumentów, a środki zostaną zwrócone na konto gracza.
  5. Maksymalna kwota wypłaty wynosi €5,000 dziennie (lub ekwiwalent w innej walucie). Dla Twojego bezpieczeństwa maksymalna kwota wypłaty w dwudziestoczterogodzinnym przedziale czasu wynosi €5,000 - może ona być inna, jeśli została uprzednio ustalona - nie obowiązuje w przypadku progresywnego jackpota.
  6. Wypłata środków z konta gracza może być adresowana wyłącznie do osoby, która jest właścicielem konta gracza, zgodnie z warunkami regulaminu określonymi na stronie LVbet.com.
  7. Wypłata środków może zostać zrealizowana wyłącznie na to samo konto oraz tą samą metodą płatności, jaką został złożony depozyt na koncie gracza. Rozumiemy, że czasami zlecenie wypłaty tą samą metodą płatności nie jest możliwe z różnych względów. W takich przypadkach dopuszczalne jest zlecenie wypłaty alternatywną metodą na konto, które uprzednio zostało zweryfikowane i potwierdzone.
  8. Wypłaty z bonusu bez depozytu mogą zostać wypłacone na konto bankowe gracza wyłącznie po weryfikacji, iż gracz jest beneficjentem wskazanego konta bankowego. W sytuacji, gdy wykonanie przelewu bankowego nie będzie możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania innej metody płatności posiadanej przez gracza. Dopiero po przeprowadzeniu oceny zaistniałej sytuacji, nasz dział płatności podejmie decyzję, czy wybrana metoda płatności może zostać wykorzystana. 
  9. Wypłaty realizowane są przez LV BET w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.
  10. Zakłady gier stołowych z minimalną oczekiwaną stratą (zakłady przeciwne) nie będą brane pod uwagę z punktu widzenia spełnienia wymagań obrotu. Informujemy, że 10% opłaty administracyjnej, z minimalną opłatą 10 euro (€10) z ostatniej wpłaty, może zostać potrącone z wniosków o wypłatę w odniesieniu do kwot zdeponowanych w LV BET, które nie zostały wykorzystane przynajmniej raz w grach kasynowych lub w zakładach sportowych. Zanim taka wypłata zostanie zatwierdzona, musi ona zostać oceniona i zatwierdzona przez Departament Ryzyka.
 17. Wpłaty
  1. W celu dokonania depozytu na konto gracza (poprzez przelew pieniędzy na rachunek LV BET) należy skorzystać z wybranej metody płatności dostępnej w zakładce Wpłata.
  2. Klient przyjmuje do wiadomości, że na stronie internetowej LV BET autoryzowane są tylko karty/konta osobiste. Konta biznesowe i firmowe nie mogą być używane do wpłat.
  3. LV BET zastrzega sobie prawo do nałożenia pewnych warunków na stosowanie poszczególnych metod płatności. LV BET ma także prawo do zmiany dostępnych metod płatności bez informowania o tym fakcie.
  4. LV BET nie gwarantuje, że wszystkie metody płatności będą zawsze dostępne.
  5. Depozyty składane na konta graczy za pomocą kart kredytowych są realizowane w czasie rzeczywistym.
  6. Z uwagi na wymogi prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości gracza oraz zażądania dodatkowej weryfikacji źródła dochodów i pochodzenia środków gracza w dowolnej chwili. Zgodnie z wymogami licencji MGA, jeśli suma wpłat gracza jest równa lub wyższa od 2000 € lub ich równowartości w innej walucie, mamy obowiązek zweryfikować tożsamość gracza. Wspomniana kwota obliczana jest codziennie z uwzględnieniem wszystkich wpłat dokonanych od rozpoczęcia stosunków handlowych LUB w oparciu o wszystkie wpłaty dokonanie na przestrzeni ostatnich 180 dni.
  7. W celu weryfikacji tożsamości gracza akceptowane są następujące dokumenty: prawo jazdy, paszport lub dowód osobisty wydany w kraju członkowskim EOG/UE. Pamiętaj, że wszystkie te dokumenty muszą być aktualne i przesłane w formie kolorowych skanów. Czarno-białe kopie nie są akceptowane. W celu weryfikacji miejsca zamieszkania gracza akceptowane są następujące dokumenty potwierdzające adres: rachunek za media (gaz, prąd, telewizję, telefon stacjonarny) lub wyciąg bankowy wygenerowany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Rachunek za telefon komórkowy nie jest akceptowany.
  8. LV BET może od czasu do czasu wedle własnego uznania zażądać od Klienta dostarczenia dodatkowego dowodu tożsamości (dokumentacji KYC), na przykład potwierdzonej notarialnie kopii paszportu, lub weryfikacji tożsamości w inny sposób stosowny do okoliczności oraz wedle własnego uznania zawiesić konto Klienta do czasu dostarczenia takiego dowodu.
  9. LV BET zastrzega sobie prawo do zażądania kopii obu stron karty kredytowej używanej do realizacji wpłat w dowolnej chwili i wedle własnego uznania. W celu zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa Klient zawsze będzie poproszony o zakrycie 3-cyfrowego kodu weryfikacyjnego CVV znajdującego się na odwrocie karty oraz o zakrycie wyszczególnionych przez LV BET cyfr numeru karty.
  10. Minimalna kwota depozytu będzie się różnić w zależności od jurysdykcji gracza oraz wybranej metody płatności. Odwiedź stronę Wpłaty, aby uzyskać dodatkowe informacje.
  11. Wszystkie depozyty dodawane są na konto gracza natychmiast, lub w niektórych przypadkach prez dłuższy okres czasu. Wypłaty środków mogą być realizowane w ciągu kilku godzin lub w okresie od 3 do 5 dni roboczych.
  12. Gracz przyjmuje do wiadomości, że LV BET zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnej chwili dowodu dokonania płatności na konto gracza za pomocą którejkolwiek z metod płatności.
  13. Wszystkie wpłaty będą dokonywane metodą płatności, z źródła którego jesteś właścicielem.
  14. LV BET zastrzega sobie prawo do zażądania zdjęcia właściciela konta, wraz z ważnym dowodem osobistym oraz notatką określającą aktualną datę oraz godzinę.
 18. Opłaty i prowizje
  1. Kwota przedstawiona w oknie wypłaty jest kwotą netto i taka też kwota zasili konto Klienta, na które będzie chciał abyśmy wysłali zleconą przez niego wypłatę. Czasami jednak mogą wystąpić dodatkowe opłaty podczas, ale nie tylko, realizacji wypłaty ze strony firmy obsługującej daną metodę płatności.
  2. Walutą bazową w serwisie LV BET jest EURO. Jednakże bilans konta gracza może być wyświetlany w innej walucie. Gracz może wybrać taką opcję na swoim koncie, jednakże musi pamiętać iż środki na jego koncie wówczas mogą podlegać kursom walutowym, które są przez niego płatne.
  3. Sprawozdania będą sporządzane kwartalnie, a opłaty będą narastać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie, jeżeli Klient nie złoży z 30-dniowym wyprzedzeniem pisemnego wypowiedzenia wysyłając e-mail na adres [email protected].
  4. Klient może dokonać zamknięcia konta gracza w dowolnym momencie. W przypadku chęci wycofania środków z konta gracza, które zostało zamknięte, zawieszone lub zablokowane prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta- [email protected].
  5. Klient wyraźnie upoważnia LV BET do pobierania opłat należnych i zgodnych z warunkami Umowy poprzez obciążenie karty kredytowej Użytkownika lub też jego konta gracza.
  6. Informujemy, że jeśli po upływie 30-dniowego limitu czasu, wymagania weryfikacji konta (KYC) nie zostaną spełnione, wówczas na aktualne saldo graczy zostanie nałożona pięcioprocentowa (5%) opłata administracyjna, z minimalną opłatą w wysokości dziesięciu euro (10 euro).
 19. Zasady dotyczące promocji i bonusów
  1. Od czasu do czasu LV BET może organizować dla graczy promocje, turnieje i konkursy (zwane dalej „Promocjami”). Wszystkie Promocje LV BET podlegają niniejszym zasadom, Standardowemu regulaminowymi promocji i bonusów oraz wszelkim dodatkowym warunkom ustalonym osobno dla poszczególnych promocji. Bonusy przyznawane są przez LV BET i trafiają na Konto Gracza. Szczegółowe zasady przyznawania nagród będą dostępne na stronie każdej Promocji i/lub w mailu promocyjnym. Rodzaj oferty i kwota bonusu określane są przez LV BET. Klienci nie mają zagwarantowanego prawa do otrzymania ani bonusu, ani jakiejkolwiek innej nagrody.
  2. W każdej promocji oprócz Standardowego regulaminu promocji i bonusów obowiązuje osobny, dostosowany do danej promocji regulamin („Kluczowe warunki”), dlatego przed wzięciem udziału w Promocji klient ma obowiązek zapoznać się oboma dokumentami. Aby uzyskać informacje na temat naszych promocji, zapraszamy do zapoznania się ze Standardowym regulaminem promocji i bonusów.
 20. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Gry i usługi dostępne na stronie są dostępne dla Klientów tylko w zakresie bieżącego stanu technologii. LV BET nie gwarantuje, że strona internetowa i / lub gry będą dostępne bez przerwy i nie odpowiada za przerwy w ich dostępie.
  2. LV BET zobowiązuje się dostarczać usługi poprzez stronę internetową. Jednakże LV BET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, przerwy, opóźnienia w działaniu lub transmisji danych, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do strony lub usług.
  3. LV BET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub uszkodzenia sieci, komputerowego systemu, serwerów, sprzętu, oprogramowania i związane z tym problemy z dostępem do strony i usług.
  4. LV BET nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w grze lub przestoje na stronie. Nie odpowiada również za błędy zawarte w grach i nie jest zobowiązany do ich naprawy – LV BET nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w ich wyniku. Ponadto LV BET nie ponosi odpowiedzialności za istnienie oraz ewentualne szkody powstałe przez wirusy lub inne szkodliwe elementy znajdujące się na stronie internetowej lub serwerze, które mogą doprowadzić do uszkodzenia dysku komputera i/lub oprogramowania. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości wszelkie wygrane, które mogą zawierać błędy będą weryfikowane przez LV BET.
  5. LV BET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku błędów lub usterek w działaniu oprogramowania. Dotyczy to między innymi błędów w obliczaniu i dystrybucji wygranych, niekompletności lub niedokładności danych wynikających z błędu użytkownika, awarii związanych z mechaniką i algorytmami gier i innych podobnych okoliczności. Wszelkie wygrane lub nagrody zdobyte w wyniku działania takich błędów, awarii i podobnych okoliczności traktowane są jako Błędne Wygrane. Jeśli wykryty zostanie błąd lub usterka, LV BET ma prawo anulować wszelkie wygrane lub powiązane nagrody. W takim wypadku kwota zakładu zostanie zwrócona. Jeśli gracz wypłaci Błędne Wygrane, będzie zobowiązany zwrócić całą ich sumę. W przeciwnym wypadku jej równowartość zostanie odjęta od kwot, które serwis jest winien graczowi.
  6. LV BET może poprawiać oczywiste pomyłki, na przykład błędy dotyczące tożsamości gracza. LV BET zastrzega sobie również prawo do ograniczenia lub odmowy możliwości zawierania zakładów z powodu błędów, awarii oprogramowania lub podobnych okoliczności.

  7. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LV BET w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z witryny lub usług, za wszelkie treści zamieszczone na lub za pośrednictwem strony lub usług, jak również za postępowanie każdego użytkownika strony zarówno w trybie online jak i offline.
  8. Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć i zwalnia z LV BET - jego dyrektorów i pracowników z wszelkich kosztów, wydatków, strat, szkód, roszczeń i zobowiązań, które mogą powstać w wyniku działań użytkownika korzystającego z witryny lub usług.
  9. LV BET nie ponosi odpowiedzialności za kwotę oraz wykorzystanie środków zdeponowanych przez Użytkownika lub osoby trzecie.
  10. LV BET nie ponosi odpowiedzialności za utratę wygranych wynikającą z przerwanej gry.
  11. Powyższe wykluczenia i ograniczenia obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe i w żadnym przypadku cała skumulowana odpowiedzialność LV BET, w odniesieniu do transakcji będących podstawą takiej odpowiedzialności, nie powinna przekraczać kwoty, jaką Klient zdeponował na swoim koncie gracza.
  12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu serwisu zobowiązuje się on zwolnić LV BET od wszelkich roszczeń i ponosi wszelkie koszty wynikające z jego działania.
  13. LV BET nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku czynnika ludzkiego lub technicznego w produktach oferowanych przez LV BET. W przypadku jakiegokolwiek błędu LV BET zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładu bądź jego naprawy. To może zmienić warunki zakładu, wówczas będzie możliwość przyjęcia warunków sprzed i będą one uznane za ważne.
  14. Powyższe wykluczenia i ograniczenia obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe i w żadnym przypadku cała skumulowana odpowiedzialność LV BET, w odniesieniu do transakcji będących podstawą takiej odpowiedzialności, nie powinna przekraczać kwoty, jaką klient zdeponował na swoim koncie gracza.
 21. Zgłoszenia przypadków prania pieniędzy
  1. Wszyscy dostawcy licencji mają swoje siedziby w Europie i podlegają dyrektywie AML Unii Europejskiej, która obliguje wszystkie podmioty realizujące transakcje finansowe do weryfikacji legalności środków wykorzystywanych do hazardu.

  2. Wykorzystywanie niniejszej witryny do prania pieniędzy jest zabronione. LV BET może stosować standardowe procedury mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy. LV BET odpowiada za wprowadzanie i stosowanie rozmaitych procedur mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy, dlatego wszystkie transakcje, niezależnie od kwoty, muszą być stale monitorowane.

  3. LV BET zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy, przerwania współpracy i wycofania transakcji użytkowników, którzy nie akceptują lub nie przestrzegają następujących warunków i zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz do odmowy przyjmowania transakcji od użytkowników, którzy nie przestrzegają następujących wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy:
  1. Wygrane będą wypłacane wyłącznie osobie, która utworzyła konto, oraz wyłącznie na kartę, którą dokonano wpłaty, lub na zarejestrowane konto.
  2. Jeśli użytkownik zasila konto za pomocą karty kredytowej/debetowej, wygrane zostaną wypłacone wyłącznie osobie, której nazwisko widnieje na karcie użytej do dokonania wpłaty, i wyłącznie na tę właśnie kartę.
  3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Jeśli konto zostało utworzone pod fałszywym nazwiskiem lub jeśli ta sama osoba posiada kilka kont, wygrane nie zostaną wypłacone.
  4. LV BET może zażądać od użytkownika dostarczenia dodatkowego dowodu tożsamości lub dowodu źródła dochodów i środków wedle własnego uznania w ramach bardziej szczegółowej kontroli zwykłych graczy lub gdy poziom ryzyka, na które firma jest narażona, zostanie uznany za wysoki. LV BET może zawiesić konto użytkownika do czasu otrzymania i zaakceptowania takiego dowodu, zgodnie ze standardami prawnymi.
  5. Wszystkie transakcje są nadzorowane w celu zapobiegania praniu pieniędzy.

  d. Wszystkie podejrzane lub nieuczciwe transakcje zostaną natychmiast zgłoszone odpowiednim organom władzy, między innymi Działowi Analizy Wywiadu Finansowego (FIAU) na Malcie.

 22. Własność intelektualna
  1. Cała zawartość strony, znaki towarowe, znaki usług, nazwy handlowe, loga i ikony są własnością LV BET lub jej podmiotów i są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami i przepisami.
  2. Klient zobowiązuje się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych informacji chronionych prawami własności intelektualnej z materiałów, które Klient otrzymuje od LV BET, lub witryny LV BET. Gracz nie otrzymuje żadnych praw własności intelektualnej lub prawa/licencji na korzystanie z tych materiałów, lub witryny.
  3. Obrazy wyświetlane na stronie są własnością LV BET lub są wykorzystywane za zgodą. Klient zgadza się nie przesyłać, publikować, powielać lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów informacyjnych, oprogramowania lub innych chronionych prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej (jak również prawa do jawności i prywatności), bez uzyskania zgody właściciela takich praw oraz uprzedniego otrzymania pisemnej zgody od LV BET.
 23. Ubezpieczenie
  1. Użytkownik niniejszym zgadza się w pełni zabezpieczyć i zwalnia z LV BET, jej dyrektorów, pracowników, partnerów i dostawców usług z wszelkich kosztów, wydatków, strat, szkód, roszczeń i zobowiązań wynikających z :
   1. dostępu przez Klienta do strony oraz usług;
   2. naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy;
   3. naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa.
 24. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy
  1. Niniejsza Umowa zawierana jest na czas niekreślony. Klient może wypowiedzieć zawarta umowę z LV BET wysyłając mailowe zawiadomienie. W przypadku wypowiedzenia Klient nie będzie mógł dokonywać nowych transakcji.
  2. Klient może wypowiedzieć Umowę zawartą z LV BET poprzez pisemne powiadomienie na adres [email protected].
 25. Marketing i promocje
  1. W przypadku, gdy gracz wygrywa kwotę wynoszącą dwa i pół tysiąca euro (€2500) lub więcej w wyniku korzystania z oprogramowania lub serwisu, może on zostać poproszony o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie przez LV BET nazwy użytkownika, imienia i/lub wizerunku we wszystkich mediach w celach marketingowych i promocyjnych. Jednakże ostateczna decyzja dotycząca pozwolenia na wykorzystywanie przez LV BET danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych pozostaje w gestii użytkownika.
 26. Polityka prywatności
  1. Poprzez otwarcie konta gracza, użytkownik pośrednio daje upoważnienie do przetwarzania wszelkich danych osobowych w zgodzie z prawem do ochrony danych osobowych obowiązującym na Malcie. Prawo do przetwarzania danych osobowych nierozerwalnie wiąże się z korzystaniem przez gracza z usług i gier oferowanych przez LV BET i trwa do momentu zamknięcia konta. Postanowienia dotyczące Polityki Prywatności poza niniejszą sekcją Regulaminu Ogólnego znajdują się także pod następującym adresem: https://lvbet.com/pl/casino/privacy-policy i powinny być rozpatrywane łącznie.
  2. LV BET dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność, poufność i bezpieczeństwo danych swoich klientów, które są przechowywane zarówno podczas ich interakcji z firmą, jak również w późniejszym czasie, w najszerszym zakresie osiągalnym przez LV BET.
  3. Poprzez rejestrację konta gracza, klient udziela LV BET pozwolenia na wykorzystywanie niektórych informacji prywatnych, które zostaną użyte w celu potwierdzenia tożsamości klienta i zapewnienia bezpieczeństwa dla jego depozytów oraz konta gracza. Informacje te zbierane są zgodnie z naszymi surowymi procedurami weryfikacji i są wykorzystywane w celu przeciwdziałania międzynarodowego prania pieniędzy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony działalności klienta. Ponadto informacje te są przetwarzane wyłącznie przez personel, który wymaga dostępu do tego typu danych.
  4. LV BET pobiera następujące personalne informacje o swoich Klientach:
   1. Informacje kontaktowe tj.: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu;
   2. Informacje finansowe tj.: numer karty kredytowej, imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej, datę ważności karty kredytowej, adres rozliczeniowy, nazwę banku i numer konta bankowego;
   3. LV BET zastrzega sobie prawo rządania dostarczenia zdjęcia, na którym osoba o której mowa, trzyma w ręku swój kolorowy dokument tożsamości - w przypadku, gdy istnieją wątpliwości dotyczące prawdziwości tożsamości posiadacza konta.
  5. Nasi klienci zobowiązują się dostarczyć nam prawdziwe, aktualne i dokładne informacje dotyczące ich tożsamości. Ponadto zobowiązują się do rejestracji konta wyłącznie w swoim własnym imieniu oraz zapewniają, że nie będą działać w żaden sposób, który można by uznać za próbę oszustwa.
  6. LV BET zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych, które zostały udostępnione przez graczy oraz plików cookies, które zawierają informacje w jaki sposób gracze korzystają ze strony LV BET. Wszystkie te informacje są gromadzone w celach bezpieczeństwa, a dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy LV BET, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces weryfikacji konta i ochrony danych osobowych graczy
  7. LV BET nigdy nie będzie ujawniać żadnych prywatnych lub poufnych informacji w odniesieniu do naszych klientów osobom trzecim, bez wyraźnej, pisemnej zgody naszych klientów, z wyjątkiem takich szczególnych przypadków, gdy ujawnienie informacji jest wymagane przez prawo lub też konieczna jest weryfikacja tożsamości klienta, dla celów bezpieczeństwa konta i zabezpieczenia danych osobowych.
  8. Rejestrując konto gracza oraz korzystając z produktów i usług oferowanych przez LV BET, klient potwierdza i wyraża zgodę na wykorzystanie w całości lub w części informacji dostępnych na koncie gracza, transakcji jakie mają miejsce na koncie oraz interakcji. Wszelkie interakcje pomiędzy klientem a LV BET są przechowywane i mogą zostać wykorzystane w przypadku sporów między klientem a LV BET.
  9. LV BET dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poufności danych osobowych swoich klientów w tym procedur związanych z ochroną danych osobowych. LV BET zapewnia, że jego polityka ochrony danych jest regularnie aktualizowana w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
  10. Wszelkie podejrzane działania będą natychmiast zgłaszane do odpowiednich organów, w tym do Financial Intelligence Unit (FIU).
  11. Klient zobowiązuje się poinformować LV BET, jeśli któryś z członków jego rodziny (np. małżonek, partner, dziecko) jest osobą publiczną (Politically Exposed Person) według definicji Financial Action Task Force (FATF). Zgodnie z tą definicją, osoba publiczna, pełni ważne funkcje polityczne, rządowe, sądownicze lub wojskowe lub zajmuje wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach państwowych albo politycznych strukturach partyjnych.
 27. Programy Lojalnościowe
  1. Po zarejestrowaniu konta w LV BET gracz automatycznie zostanie włączony do programów lojalnościowych.
  2. LV BET nagrodza grę gracza za pomocą systemu LV Points i funkcji LV Wheel.
  3. LV Points można otrzymać za Zakłady Sportowe i za grę w Kasynie.
  4. Za zakłady sportowe ze środków realnych gracz otrzymuje LV Points. Punkty są naliczane na podstawie stawek zakładów. Każde €5 generuje 1 LV Point.
  5. Gracz kasyna wygrywa LV points wyłącznie za pomocą losowań na LV Wheel.
  6. LV Points są wymienialne na gotówkę, bez wymogu obrotu.
  7. Każde 100 LV Points to €1 (lub równowartość innej waluty).
  8. Wymianie na gotówkę podlega minimum 200 LV Points.
  9. LV Points nie przedawniają się.
  10. LV Points należą do indywidualnego gracza i nie mogą zostać przetransferowane.
  11. LV Wheel występuje jedynie w sekcji Kasyna. Więcej informacji o LV Wheel znajduje się tutaj.
 28. Odpowiedzialna gra
  1. LV BET chce mieć pewność, że jego Klienci korzystając z serwisu robią to w sposób odpowiedzialny. Zdajemy sobie sprawę, że hazard może uzależniać i negatywnie wpływać na życie niektórych osób. Ponieważ dbamy o swoich klientów i chcemy, aby gra w naszym serwisie była przyjemnym doświadczeniem, w związku z tym oferujemy szereg różnych udogodnień, które pozwolą Klientowi grać w sposób odpowiedzialny.
  2. Dlategoteż oferujemy: limity depozytowe, limity na zakłady i przegrane, limity czasu sesji, a także samowykluczenie na określony przedział czasu, jak również permanentne samowykluczenie. Każdą z opcji możesz ustalić samodzielnie lub za pomocą Obsługi Klienta.
  3. LV BET zapewnia wspomnianą powyżej możliwość samowykluczenia na określony przedział czasu tj. 24 godziny i 30 dni. Nasi agenci obsługi Klienta mogą również zamknąć konto gracza na stałe, na jego żądanie. Dokonanie takiej zmiany skutkuje brakiem możliwości wznowienia aktywności konta do czasu ustalonego wcześniej. Podczas trwania samowykluczenia LV BET uczyni co w jego mocy, aby gracz nie otworzył nowego konta.
  4. Klient LVbet.com może samodzielnie określać wysokość wpłat, przegranych, a także limity zakładów na ustalony okres czasu.
  5. Zanim możliwe limity oraz ograniczenia zostaną podniesione lub jeżeli blokada konta gracza zostanie przeprowadzona niepomyślnie istnieje okres 7 dni zawieszenia, który jest niezbędny, aby złożona prośba została rozpatrzona przez lvbet.com. Wnioski o zmniejszenie limitów, bądź o wznowienie aktywności konta gracza po upływie tego okresu będą wprowadzane natychmiast.
  6. Klient może wysłać prośbę o ograniczenie środków pieniężnych na określony czas, kiedy wie, że ma niepohamowaną skłonność do obstawiania/zagrania wysokimi kwotami.
  7. Klient może zablokować swoje konto w każdej chwili na czas określony bądź nieokreślony.
  8. Kiedy klient zablokuje swoje konto, nie może otworzyć nowego do czasu upłynięcia okresu zawieszenia. Nowe konto zostanie zamknięte, a środki zamrożone - w tym także niezasłużenie otrzymany bonus na powitanie. Po upływie czasu zawieszenia konto zostanie przywrócone, a wraz z nim wznowiona możliwość grania.
  9. Każde żądanie ponownego otwarcia konta gracza jest niezwłocznie rozpatrzane przez Dział Odpowiedzialnej Gry. Jeśli Klient postanowi zamknąć konto całkowicie, jego natychmiastowe otworzenie jest niemożliwe. Klient musi pisemnie uzasadnić dlaczego chce ponownie otworzyć konto. Niemniej jednak w takim przypadku lvbet.com zastrzega sobie prawo do nie otworzenia konta z jakiejkolwiek przyczyny.
  10. Na naszej stronie można również znaleźć informacje oraz linki do podmiotów zewnętrznych, które mogą pomóc w przypadku uzależnienia od hazardu. Jeśli uważasz, że możesz być uzależniony od hazardu, zachęcamy do szukania pomocy w odpowiednim dziale. Skontaktuj się z nami również bezpośrednio, jeśli uważasz, że hazard wpłynął negatywnie na Twoje życie lub jeśli uznasz, że masz jakiekolwiek problemy z hazardem..
  11. Korzystając z usług na naszej stronie, tym samym potwierdzasz, iż zdajesz sobie sprawę z udziału w grach losowych, których wynikiem może być utrata pieniędzy. Odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest tylko i wyłącznie właściciel konta gracza.
  12. Należy pamiętać, iż po rejestracji każdy nowy użytkownik musi zaakceptować następujący warunek: “Potwierdzam, że nie posiadam żadnego innego konta użytkownika w LV BET i nie jestem samo-wykluczony z tego serwisu.” Zgodnie z powyższym żadne wpłaty, przegrane i wygrane nie będą zwrócone klientowi, którego konto użytkownika jest powiązane z innym, nieuczciwie utworzonym kontem. Wyjątkiem są pozostałe niewykorzystane środki z wpłat, które zostaną zwrócone klientowi w całości. W celu pełnej analizy powyższych przypadków, Dział Odpowiedzialnej Gry lub Dział Nadużyć Finansowych mają prawo zażądać dodatkowe dokumenty (np.: dowód osobisty) oraz przeprowadzić personalną weryfikację telefoniczną.
  13. LV BET monitoruje wszystkie kanały komunikacji i na bieżąco analizuje nadesłane dokumenty. Na podstawie informacji przedstawionych przez gracza LV BET zastrzega sobie prawo do nałożenia limitów lub do blokowania kont graczy, jeśli gracz zacznie wykazywać oznaki problemu z hazardem.
  14. Udział w grach hazardowych poniżej 18 roku życia jest przestępstwem i dokładamy wszelkich starań, by ograniczyć dostęp do strony dla niepełnoletnich. LV BET zastrzega sobie prawo do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek użytkownika. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że klient jest niepełnoletni, wszelkie wygrane zostaną skonfiskowane.
 29. NIEAKTYWNE KONTA
  1. „Nieaktywne konto” to konto z saldem prawdziwych pieniędzy i bez zakładów postawionych przez sześć (6) kolejnych miesięcy. (180 dni).
  2. Zanim Twoje konto zostanie uznane za nieaktywne, LV BET skontaktuje się z Tobą drogą mailową z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Możesz reaktywować nieaktywne konto poprzez zalogowanie się i postawienie zakładu.
  3. Gdy konto stanie się nieaktywne, LV BET będzie pobierać (5) EUR lub równowartość w innej walucie: 5 GBP, 5 USD, 5 CAD, 5 NZD, 25 PLN, 25 BRL, 50 NOK, 400 RUB, 400 INR, 1500 HUF co 30 dni jako opłatę administracyjną, o ile saldo będzie dodatnie.
 30. Reklamacje

  Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej obsługi klienta, celem rozwiązania dowolnego problemu, z jakim możesz się spotkać. Jeśli jednak masz jakiekolwiek zażalenia, zawsze możesz skontaktować się mailowo z naszym zespołem obsługi klienta, pod adresem [email protected], przez czat na żywo lub telefonicznie pod numerem +35 627 780 032. Zespół obsługi klienta LV BET udziela odpowiedzi w ciągu 3 dni. Skarga składana za pośrednictwem mediów społecznościowych nie będzie traktowana jako oficjalne zażalenie.

  Aby rozpatrzyć skargę w jak najkrótszym czasie, powinna ona zawierać Twoje dane osobowe oraz wszystkie istotne szczegóły dotyczące danej sprawy. Agenci obsługi klienta dołożą wszelkich starań, aby natychmiast rozwiązać wewnętrznie zgłoszony problem.

  Nasz zespół obsługi klienta dołoży wszelkich starań, aby natychmiast rozwiązać zgłoszony problem wewnętrznie. Cały proces rozpatrywania skarg nie powinien trwać dłużej niż 8 tygodni włącznie z oceną oraz odpowiedzią na skargę. Będziesz zawsze informowany o naszej ostatecznej decyzji.

  Jeśli uważasz, że skarga nie została rozwiązana lub nie jesteś zadowolony z samego rozwiązania, możesz skontaktować się z organem alternatywnego rozstrzygania sporów “ADR”: eCOGRA lub ThePOGG.

  Formularz dla serwisu eCOGRA ADR dostępny jest tutaj.

  Dodatkowe informacje oraz możliwość złożenia skargi do ThePOGG dostępne są pod adresem: https://thepogg.com/all-complaints/.

  Ponadto, System internetowego rozstrzygania sporów (ODR) może zapewnić dalsze wsparcie w procedurze rozstrzygania sporów w UE. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://ec.europa.eu/odr.

  Jeśli użytkownik nadal uważa, że sprawa nie została rozwiązana w sposób zadowalający, może przekazać spór do Malta Gaming Authority (MGA) kontaktując się pod adresem: [email protected].

  Co więcej, informujemy, że każdy użytkownik ma prawo wszcząć postępowanie przeciwko operatorowi przed jakimkolwiek sądem właściwym. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt. Nasi życzliwi przedstawiciele Obsługi Klienta zawsze służą profesjonalną pomocą.

Aby zobaczyć poprzednie zmiany w regulaminie, kliknij tutaj.