Sòng bạc Online slots Ramses Rising

Ramses Rising

Nạp tiền
Yêu thích

Ramses Rising là trò chơi máy đánh bạc gồm 5 guồng quay, 3 hàng với 10 đường trả thưởng. Mục tiêu là quay được nhiều biểu tượng giống nhau nhất có thể theo đường trả thưởng. Tổ hợp trúng thưởng bắt đầu trên guồng quay thứ nhất bên trái (không bao gồm biểu tượng SCATTER) và chạy theo đường trả thưởng đang hoạt động đến guồng quay cuối cùng bên phải. Chỉ tổ hợp trúng thưởng cao nhất được trả thưởng trên mỗi đường. Tất cả tiền thắng theo đường được nhân với Tiền Cược Đường. Chỉ tiền thắng SCATTER được nhân với Tổng Cược Trò Chơi.

Các biểu tượng SCATTER có thể xuất hiện trên cả năm guồng quay trong lượt chơi thông thường. Trên mỗi guồng quay chỉ có thể xuất hiện một biểu tượng SCATTER. Có thể tạo tiền thắng bằng tổ hợp chỉ bao gồm các biểu tượng SCATTER. Ba biểu tượng SCATTER trở lên xuất hiện sẽ kích hoạt 12 Lượt quay Miễn phí. Không có biểu tượng SCATTER trong Lượt chơi Miễn phí. Khi tất cả guồng quay dừng lại, chỉ có thể nhìn thấy một biểu tượng SCATTER hoặc WILD trên ba guồng quay ở giữa màn hình.

Biểu tượng WILD thay thế tất cả biểu tượng khác trên các guồng quay, ngoại trừ biểu tượng SCATTER. Các biểu tượng WILD chỉ có thể xuất hiện trên ba guồng quay ở giữa và chỉ có thể có một biểu tượng WILD trên mỗi guồng quay ở giữa. Những tổ hợp chỉ sử dụng biểu tượng WILD không thể tạo nên chiến thắng. Các biểu tượng WILD chỉ có thể giúp tạo nên chiến thắng bằng cách kết hợp với các biểu tượng khác để hoàn thành đường trúng thưởng. Khi tất cả guồng quay dừng lại, chỉ có thể nhìn thấy một biểu tượng SCATTER hoặc WILD trên ba guồng quay ở giữa màn hình.

Ba biểu tượng SCATTER trở lên xuất hiện sẽ kích hoạt 12 Lượt quay Miễn phí. 1 biểu tượng WILD xuất hiện trong các Lượt quay Miễn phí kích hoạt thêm 1 Lượt quay Miễn phí. 2 biểu tượng WILD xuất hiện trong các Lượt quay Miễn phí kích hoạt thêm 3 Lượt quay Miễn phí. 3 biểu tượng WILD xuất hiện trong các Lượt quay Miễn phí kích hoạt thêm 5 Lượt quay Miễn phí. Lượt chơi Miễn phí diễn ra khi được kích hoạt trong quá trình chơi Số nhân Cược Trò chơi. Trong các Lượt quay Miễn phí, bộ guồng quay thay thế được sử dụng.

TÍNH NĂNG LASER

 

Trong các Lượt quay Miễn phí, sau khi biểu tượng WILD đầu tiên xuất hiện trên màn hình thì ở Lượt quay Miễn phí tiếp theo, biểu tượng FEATHER trở thành biểu tượng HEKA. Sau khi biểu tượng WILD thứ 2 xuất hiện trên màn hình, ở Lượt quay Miễn phí tiếp theo, các biểu tượng FEATHER và HEKA trở thành biểu tượng SCARABEUS. Sau khi biểu tượng WILD thứ 3 xuất hiện trên màn hình, ở Lượt quay Miễn phí tiếp theo, các biểu tượng FEATHER, HEKA và SCARABEUS trở thành biểu tượng ANKH. Sau khi biểu tượng WILD thứ 4 xuất hiện trên màn hình, ở Lượt quay Miễn phí tiếp theo, các biểu tượng FEATHER, HEKA, SCARABEUS và ANKH trở thành biểu tượng COBRA. Sau khi biểu tượng WILD thứ 5 trở lên xuất hiện trên màn hình, ở Lượt quay Miễn phí tiếp theo, các biểu tượng FEATHER, HEKA, SCARABEUS, ANKH và COBRA trở thành biểu tượng EYE.

RTP - 94.11%